ARR

   Arteria SA (ARR)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 7,00 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Usługi dla przedsiębiorstw
dane finansowe za: III kwartał 2020
aktualizacja wskaźników: 12 Kwi 2021
siła relatywna: 37,80% (7,58)
siła relatywna WIG: 3,59%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Usługi dla przedsiębiorstw3,43%-0,27%1,49%-0,41%1,44-2312,19%
WIG6,85%3,03%5,51%3,16%0,7711,43%
ARR-6,99%-2,74%-0,23%-1,90%1,451,09%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ARR) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ARR) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ARR) - rozwodnienie kapitału
(ARR) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ARR) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ARR X1 = 0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ARR X2 = 0,27

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ARR X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ARR X4 = 0,46

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ARR Z'' Score = 4,67

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,67
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 38%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ARR to 37,8%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -3%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ARR to -2,78%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017-11-293.07 %0.23 zł13.35%
2016---
2015---
2014-10-153.61 %0.60 zł25.29%
2013-10-141.96 %0.40 zł20.05%
2012-10-121.86 %0.23 zł12.94%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ALT30 Mar 2009
-10,79%
ACE30 Cze 2009
81,27%
ASB30 Gru 2009
28,28%
MIP30 Gru 2009
21,74%
BPH30 Mar 2010
-24,53%
HTM30 Gru 2010
-5,43%
YWL30 Gru 2011
73,81%
ZRE 30 Cze 2012
13,04%
ZRE30 Wrz 2012
7,69%
DEL30 Gru 2012
89,81%
ATC30 Cze 2014
30,25%
VOX30 Mar 2015
25,86%
JWC30 Gru 2015
-6,31%
ASB30 Mar 2016
5,73%
SWG30 Mar 2016
5,71%
LTS30 Cze 2016
-5,95%
EMC30 Cze 2016
-7,19%
LBT30 Gru 2016
54,17%
LBT30 Mar 2017
18,38%
LBT30 Cze 2017
-3,20%
OPF30 Cze 2017
-24,67%
PEP30 Cze 2017
20,59%
OPF30 Wrz 2017
-21,05%
PEP30 Gru 2017
39,09%
PEP30 Mar 2018
6,21%
OPF30 Wrz 2018
-45,65%
ERB30 Wrz 2018
-4,25%
ERB30 Gru 2018
45,35%
GLC30 Gru 2018
89,47%
GLC30 Mar 2019
-6,67%
ERB30 Mar 2019
-14,91%
GLC30 Cze 2019
-10,71%
K2H30 Wrz 2019
-4,26%
K2H30 Gru 2019
-23,33%
K2H30 Mar 2020
43,48%
RAF30 Mar 2020
64,76%
RAF30 Cze 2020
-13,29%
JWC30 Wrz 2020
0,68%
ARR30 Wrz 2020
-18,91%
GOB30 Gru 2020
29,42%