PGN

   PGNiG SA (PGN)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 5,15 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Paliwa
dane finansowe za: II kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 5 Lut 2023
siła relatywna: 1,38% (66,93)
siła relatywna WIG: 12,86%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Paliwa18,18%12,27%12,97%9,62%2,113,94%
WIG8,66%4,07%6,26%4,47%0,8812,18%
PGN18,18%12,27%16,26%6,83%1,805,23%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PGN) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PGN) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PGN) - rozwodnienie kapitału
(PGN) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PGN) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
3 Paź 20224.88 zł91.6%
18 Lip 20225.54 zł69.7%
8 Lip 20225.9 zł67.6%
7 Kwi 20226.3 zł51.3%
15 Sty 20204.32 zł-19%
1 Paź 20194.65 zł-8.6%
2 Lip 20195.29 zł-13%
29 Maj 20195.53 zł-9.2%
4 Kwi 20196.33 zł-21%
7 Lut 20197.37 zł-5%
2 Lut 20175.55 zł-7.2%
20 Lip 20165.65 zł-9.7%
6 Kwi 20164.99 zł-17.6%
6 Kwi 20164.99 zł-14.8%
7 Mar 20164.87 zł-9.7%
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGN X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGN X2 = 0,37

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGN X3 = 0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGN X4 = 0,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGN Z'' Score = 6,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,32
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGN to 1,38%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGN to -25,69%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021-07-173.33 %0.21 zł16.53%
2020-07-181.83 %0.09 zł37.93%
2019-07-243.31 %0.18 zł32.41%
2018-11-241.12 %0.07 zł13.85%
2017-07-172.99 %0.20 zł49.20%
2016-07-183.19 %0.18 zł49.72%
2015-07-132.95 %0.20 zł41.81%
2014-08-113.17 %0.15 zł46.09%
2013-07-162.08 %0.13 zł34.33%
2012---
2011-07-152.72 %0.12 zł48.59%
2010-07-222.24 %0.08 zł39.22%
2009-08-212.07 %0.09 zł57.16%
2008-07-225.37 %0.19 zł89.53%
2007-07-243.21 %0.17 zł81.70%
2006-07-244.24 %0.15 zł91.19%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGN30 Cze 2022
-11,59%
  informacje o spółce
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest to największa spółka z branży paliwowej, gazowej i wydobycia ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Spółka posiada własne zaplecze na każdym szczeblu produkcji: od poszukiwań gazu ziemnego i ropy naftowej, poprzez placówki wydobywcze i magazyny, aż po oddziały przetwórcze i rafinacyjne. Spółka posiada również własną sieć dystrybucyjną. Spółka importuje na rynek krajowy ogromne ilości gazu ziemnego. W samym 2005 roku PGN zakupiło niecałe 10 mld metrów sześciennych gazu od zagranicznych dystrybutorów, a sprzedało niecałe 14 mld metrów sześciennych na rynku Polskim. Klientami spółki jest ponad 6 milionów klientów indywidualnych i wiele małych firm. W skład grupy kapitałowej wchodzą również spółki zajmujące się usługami z zakresu: poszukiwań, odwiertów oraz projektów budowlanych. Cała grupa kapitałowa składa się z kilkudziesięciu spółek. Polskie Górnictwo Naftowe jest jednym z największych krajowych pracodawców. Zatrudnianych jest ponad 30 tysięcy osób. Spółka prowadzi działalność również w takich krajach jak: Libia, Pakistan, Dania czy też Niemcy. Historia spółki sięga aż 1976 roku, jednak firma pod nazwą jaką znamy ją dziś została utworzona dopiero w 1982 roku. Na giełdzie spółka znajduje się od września 2005 roku. Pierwszy dzień notowań spółki był bardzo entuzjastyczny, a cena akcji wzrosła aż o 34%.