FFI

   Fast Finance SA w restrukturyzacji (FFI)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (-3,10%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (0,13)   
(FFI) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-18 19:44:41

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki FFI X1 = -3,02

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki FFI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki FFI X3 = -2,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki FFI X4 = 0,03

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki FFI Z'' Score = -30,53

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -17%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki FFI to -17,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -64%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki FFI to -63,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Wrz 2006
78,34%
ATS30 Mar 2008
-50,90%
OPG30 Gru 2008
-25,93%
ATS30 Mar 2009
3,31%
ATS30 Cze 2009
1,07%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
POX30 Mar 2010
-5,36%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
TEX30 Cze 2010
40,91%
WIS30 Cze 2010
-13,75%
POX30 Cze 2010
37,74%
POX30 Wrz 2010
-63,01%
WIS30 Wrz 2011
55,17%
DRE30 Mar 2012
47,06%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
JAG30 Cze 2012
14,29%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
O2O30 Wrz 2012
-54,84%
DRE30 Wrz 2012
-20,51%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
DSS30 Gru 2012
9,40%
ADS 30 Gru 2012
-33,33%
O2O 30 Gru 2012
150,00%
ADS30 Mar 2013
0,00%
PLJ30 Mar 2013
-50,00%
ALT30 Cze 2013
6,36%
ALT 30 Wrz 2013
-26,50%
ADS30 Wrz 2013
-50,00%
REG30 Wrz 2013
0,00%
RHD30 Mar 2014
-9,23%
WES30 Mar 2014
-20,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
EFH30 Wrz 2014
-60,78%
IDM30 Wrz 2014
83,33%
IDM30 Gru 2014
45,45%
EFH 30 Gru 2014
-35,00%
O2O30 Gru 2014
-18,18%
EFH 30 Mar 2015
-15,38%
IDM30 Mar 2015
1543,75%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
CLE30 Cze 2015
-4,55%
B3S30 Wrz 2015
-45,31%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
MDI30 Wrz 2015
-4,41%
PBO30 Wrz 2015
-53,33%
PCG30 Wrz 2015
-33,33%
PCG30 Gru 2015
33,33%
OIL30 Gru 2015
130,77%
OIL30 Mar 2016
-20,00%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
PCG30 Mar 2016
-12,50%
OIL30 Cze 2016
-37,50%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
SKT30 Wrz 2016
7,69%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
MAB30 Mar 2017
-5,21%
SKT30 Mar 2017
-19,35%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
MAB30 Cze 2017
16,05%
OIL30 Cze 2017
0,00%
OIL30 Wrz 2017
0,00%
MAB30 Wrz 2017
2,55%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
VTL30 Cze 2018
11,11%
RWD30 Cze 2018
-79,31%
REG30 Cze 2018
0,00%
GBK30 Cze 2018
0,00%
CTG30 Cze 2018
-8,33%
NVG30 Wrz 2018
-2,80%
VTL30 Wrz 2018
57,50%
NVG30 Mar 2019
1,04%
RWD30 Mar 2019
-44,44%
RWD30 Cze 2019
0,00%
DRP30 Cze 2019
-52,00%
DRP30 Wrz 2019
25,00%
KAN30 Gru 2019
0,00%
PBG30 Gru 2019
0,00%
MAB30 Gru 2019
-68,18%
MAB30 Mar 2020
67,02%
PBG30 Mar 2020
0,00%
KAN30 Mar 2020
0,00%
FFI30 Mar 2020
0,00%
KAN30 Cze 2020
0,00%
MAB30 Cze 2020
-25,28%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
FFI30 Wrz 2020
-53,64%
ADV30 Wrz 2020
-18,81%