ELZ

   Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA (ELZ)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ELZ) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ELZ) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

    Niestabilność przychodów:
(ELZ) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ELZ) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ELZ) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ELZ) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ELZ) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

    Kapitał własny:
(ELZ) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ELZ) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-21 02:54:22

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELZ X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELZ X2 = 0,52

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELZ X3 = 0,13

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELZ X4 = 0,8

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELZ Z'' Score = 7,2

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,2
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELZ to -9,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -33%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELZ to -32,76%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-053.49 %0.52 zł75.67%
2015-07-035.45 %0.89 zł58.93%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-07-174.02 %2.45 zł66.91%
2006-05-3010.88 %3.45 zł121.47%
2005-06-3016.26 %2.65 zł575.65%
2004---
2003-06-2514.75 %1.69 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Gru 2008
0,32%
KGN30 Cze 2012
16,34%
MCR30 Cze 2012
32,74%
BPM30 Cze 2012
5,00%
GRL30 Wrz 2012
27,78%
TPE30 Mar 2013
0,70%
ATP30 Gru 2013
35,27%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
TRK30 Cze 2015
1,69%
FFI30 Cze 2016
81,03%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
ARR30 Gru 2016
2,25%
ATC30 Mar 2017
-18,23%
MAK30 Cze 2017
-2,46%
ATC30 Wrz 2017
-13,33%
ABE30 Wrz 2017
12,73%
MAK30 Cze 2018
-16,53%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KPD30 Mar 2019
7,83%
RWL30 Mar 2019
0,00%
RWL30 Cze 2019
-2,70%
PBX30 Wrz 2019
21,33%
IMC30 Wrz 2019
-20,71%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
TLX30 Wrz 2019
-7,83%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ATD30 Mar 2020
56,52%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
PPS30 Mar 2020
25,17%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
ACP30 Gru 2020
2,11%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
ATC30 Cze 2021
19,16%
CMP30 Cze 2021
-4,98%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
ATC30 Wrz 2021
2,86%