ENP

   Energoaparatura SA (ENP)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ENP) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ENP) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

    Niestabilność przychodów:
(ENP) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ENP) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ENP) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ENP) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ENP) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

    Kapitał własny:
(ENP) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ENP) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-22 17:26:48

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENP X1 = 0,72

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENP X2 = 0,67

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENP X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENP X4 = 10,05

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENP Z'' Score = 21,45

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENP to -0,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENP to -10%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-12-125.13 %0.10 zł134.64%
2023-07-052.82 %0.05 zł134.64%
2022-07-043.68 %0.07 zł57.10%
2021-08-182.52 %0.04 zł-42.00%
2020---
2019-09-102.63 %0.03 zł41.69%
2018---
2017---
2016---
2015-08-065.15 %0.05 zł58.42%
2014-07-024.76 %0.05 zł48.46%
2013-07-034.42 %0.05 zł48.86%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ESS30 Gru 2008
-11,85%
NVS30 Cze 2010
14,34%
SON30 Mar 2012
-9,68%
BSC30 Cze 2013
-6,70%
PGV30 Cze 2013
-14,74%
ABS30 Wrz 2013
6,69%
SON30 Wrz 2013
18,17%
BSC30 Gru 2013
-1,96%
ABS30 Mar 2014
-10,48%
ABS30 Wrz 2014
5,45%
KSW30 Wrz 2014
-6,05%
SON30 Gru 2014
13,05%
ABS30 Gru 2014
14,03%
ABS30 Cze 2015
0,15%
BSC30 Wrz 2016
-17,56%
SON30 Mar 2017
-7,69%
MPH30 Wrz 2017
-38,51%
BSC30 Gru 2017
2,66%
BSC30 Mar 2018
-3,59%
SON30 Cze 2019
-0,58%
WWL30 Wrz 2019
-6,57%
SON30 Gru 2019
-20,00%
BRG30 Mar 2020
9,41%
IZO30 Gru 2022
61,50%
ENP30 Wrz 2023
6,67%
GPW30 Wrz 2023
13,70%