GTN

   Getin Holding SA (GTN)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(GTN) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(GTN) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

    Niestabilność przychodów:
(GTN) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(GTN) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(GTN) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(GTN) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(GTN) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

    Kapitał własny:
(GTN) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(GTN) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:49:41

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki GTN X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki GTN X2 = 5,35

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki GTN X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki GTN X4 = 0,22

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki GTN Z'' Score = 20,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki GTN to -6,78%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -40%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki GTN to -39,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-05-03145.00 %0.58 złb.d.
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013-04-254.61 %0.10 zł11.46%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KMP30 Mar 2005
-2,89%
KMP30 Cze 2005
-9,21%
KMP30 Wrz 2005
14,33%
KMP30 Gru 2005
74,93%
FON30 Mar 2008
-25,00%
BBD30 Cze 2008
-12,12%
FON30 Wrz 2008
-50,00%
KCI30 Gru 2008
-5,85%
LES30 Mar 2009
75,43%
LES30 Cze 2009
80,94%
LES30 Wrz 2009
12,33%
CTC30 Cze 2010
8,33%
CDC30 Gru 2010
-55,21%
MSX30 Cze 2011
-49,65%
AAT30 Gru 2012
11,40%
KBD 30 Cze 2013
-20,00%
SHD30 Mar 2014
8,73%
CZT30 Mar 2014
-11,57%
RAE30 Wrz 2015
2,56%
RAE30 Gru 2015
-32,50%
PAT30 Wrz 2016
36,84%
CPL30 Wrz 2016
-27,08%
CPL30 Gru 2016
19,71%
PAT30 Mar 2017
-1,18%
PAT30 Cze 2017
30,95%
PND30 Cze 2017
-12,14%
BIO30 Cze 2017
-10,14%
BIO30 Wrz 2017
-29,64%
DRP30 Wrz 2017
-59,05%
ZMT30 Mar 2018
-12,24%
CZT30 Gru 2020
1,54%
CZT30 Mar 2021
-6,06%
MDG30 Cze 2021
-35,87%
MDG30 Wrz 2021
-11,86%
PGV30 Mar 2022
-43,26%
PGV30 Cze 2022
-43,75%
PGV30 Wrz 2022
102,22%
IIA30 Cze 2023
11,90%
TBL30 Wrz 2023
-27,90%
GTN30 Wrz 2023
12,73%
LBT30 Wrz 2023
-15,58%