LTS

   Grupa Lotos SA (LTS)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-9,01%)   ROA (-4,84%)   ROCE (-7,84%)   
(LTS) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-19 14:57:55


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (9,73%)   
(LTS) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-04-19 14:57:55


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LTS X1 = 0,1

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LTS X2 = 0,34

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LTS X3 = -0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LTS X4 = 0,85

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LTS Z'' Score = 5,45

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,45
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 12%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LTS to 12,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -28%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LTS to -27,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-09-122.50 %1.00 zł16.04%
2019-09-103.43 %3.00 zł34.94%
2018-09-101.43 %1.00 zł11.06%
2017-09-101.73 %1.00 zł18.21%
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-06-050.73 %0.36 zł6.04%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EPD30 Mar 2005
16,67%
LBW30 Mar 2005
12,90%
SME30 Mar 2005
31,55%
SUW30 Mar 2005
4,59%
LBW30 Cze 2005
34,29%
IZO30 Cze 2005
-9,57%
EPD30 Cze 2005
-10,97%
COG30 Cze 2005
14,18%
EPD30 Wrz 2005
18,52%
IZO30 Wrz 2005
-8,47%
RLP30 Wrz 2005
8,38%
IRE30 Gru 2006
24,28%
EPD30 Wrz 2007
-25,81%
ACE30 Cze 2008
-14,67%
ACE30 Wrz 2008
-73,13%
BPM30 Cze 2009
23,12%
FAM30 Cze 2009
13,78%
IPX30 Wrz 2009
-27,02%
WDX30 Cze 2010
-18,00%
WDX30 Gru 2010
-6,54%
ZRE30 Mar 2011
11,11%
RES30 Cze 2011
-19,19%
PBO30 Wrz 2011
-25,41%
TPE30 Wrz 2011
2,59%
GKI30 Gru 2011
17,12%
EMK30 Cze 2012
-75,56%
ATD30 Wrz 2012
-3,91%
BIO30 Cze 2013
-33,33%
NET30 Cze 2013
19,47%
NET30 Wrz 2013
6,04%
RSE30 Cze 2014
7,87%
RSE30 Wrz 2014
2,92%
RSE30 Gru 2014
-13,48%
RSE30 Mar 2015
-3,28%
RSE30 Cze 2015
13,56%
RSE30 Wrz 2015
-10,45%
OPF30 Wrz 2016
-12,96%
ARC30 Cze 2017
37,50%
ENI30 Cze 2017
-2,76%
OTM30 Wrz 2017
-20,00%
MSP30 Gru 2017
6,66%
MZA30 Cze 2019
-4,14%
ELT30 Gru 2019
-18,33%
ATR30 Cze 2020
-9,18%
LTS30 Gru 2020
6,98%