ELB

   Elektrobudowa SA (ELB)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-0,01)   c/z a.j.d:(-0,01)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ELB) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-19 13:43:50

    Cena do wartości księgowej:   (-0,03)   c/wk a.j.d:(-0,03)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ELB) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-19 13:43:50

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,01)   
(ELB) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-19 13:43:50

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
C
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELB X1 = -0,43

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELB X2 = 0,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELB X3 = -0,71

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELB X4 = 0,01

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELB Z'' Score = -3,71

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELB to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -90%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELB to -90%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018-07-1814.11 %10.50 zł85.05%
2017-07-188.01 %10.00 zł86.11%
2016-07-183.90 %4.00 zł38.00%
2015---
2014-07-172.52 %2.00 zł53.99%
2013-07-221.45 %2.00 zł23.82%
2012-07-204.10 %4.00 zł49.79%
2011-07-133.76 %6.00 zł63.18%
2010-07-202.08 %3.50 zł30.48%
2009-07-161.88 %3.00 zł23.62%
2008-07-161.51 %2.50 zł29.63%
2007-06-010.93 %2.00 zł49.05%
2006-06-012.82 %1.50 zł59.00%
2005-05-064.00 %1.00 zł79.17%
2004-06-281.98 %0.50 złb.d.
2003---
2002-07-014.55 %1.00 złb.d.
2001---
2000-09-118.68 %2.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PKO30 Mar 2005
0,75%
PKO30 Cze 2005
17,54%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PKO30 Wrz 2005
-7,94%
BPH30 Wrz 2005
14,76%
PGM30 Gru 2005
0,00%
MDS30 Gru 2007
-56,33%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
PLJ30 Mar 2010
-18,67%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
DRE30 Mar 2012
47,06%
ADS30 Cze 2012
20,00%
ADS30 Wrz 2012
-50,00%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
PBG30 Mar 2013
51,47%
WES30 Gru 2013
25,00%
WES30 Mar 2014
-20,00%
IDE30 Mar 2015
0,00%
APL30 Mar 2015
-10,71%
CLE30 Mar 2015
4,76%
CLE30 Cze 2015
-4,55%
APL30 Cze 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
MAB30 Wrz 2015
-6,11%
PBO30 Wrz 2015
-53,33%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
SEN30 Gru 2017
-4,90%
MAB30 Mar 2018
21,28%
ITB30 Cze 2018
4,00%
ITB30 Wrz 2018
19,23%
NVG30 Wrz 2018
-2,80%
NVG30 Mar 2019
1,04%
URS30 Cze 2019
71,95%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%
BDZ30 Gru 2020
15,90%
ITB30 Gru 2020
35,51%
MAB30 Mar 2021
-14,07%
BDZ30 Mar 2021
-22,12%
MEX30 Mar 2021
6,13%
MIR30 Mar 2021
0,00%