ELZ

   Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab SA (ELZ)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (56,97%)   
(ELZ) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:48:11

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (105,14%)   
(ELZ) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-10-21 08:48:11

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ELZ X1 = 0,07

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ELZ X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ELZ X3 = 0,11

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ELZ X4 = 0,62

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ELZ Z'' Score = 6,5

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,5
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ELZ to -4,26%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -22%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ELZ to -22,41%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-053.49 %0.52 zł75.67%
2015-07-035.45 %0.89 zł58.93%
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008---
2007-07-174.02 %2.45 zł66.91%
2006-05-3010.88 %3.45 zł121.47%
2005-06-3016.26 %2.65 zł575.65%
2004---
2003-06-2514.75 %1.69 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KTY30 Wrz 2008
-23,46%
MCR30 Wrz 2009
-19,68%
ABE30 Gru 2011
11,78%
KOM30 Gru 2011
85,87%
OEX30 Cze 2012
-3,42%
OEX30 Wrz 2012
1,11%
OEX30 Gru 2012
-2,00%
PGD30 Gru 2012
21,53%
OEX30 Cze 2013
43,65%
HWE30 Cze 2013
54,96%
OEX30 Mar 2014
1,16%
WST30 Mar 2014
20,27%
OEX30 Cze 2014
-0,09%
DEL30 Cze 2014
-11,98%
OEX30 Wrz 2014
-16,67%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
WDX30 Gru 2014
49,38%
LWB30 Cze 2015
8,74%
HRS30 Gru 2015
1,30%
HRS30 Mar 2016
-20,00%
HRS30 Cze 2016
16,99%
IMC30 Cze 2016
-7,14%
ASG30 Gru 2016
-10,84%
ASG30 Mar 2017
-4,30%
DEL30 Mar 2018
-15,00%
DEL30 Cze 2018
2,94%
DEL30 Wrz 2018
-15,48%
SUW30 Wrz 2018
4,29%
DEL30 Mar 2019
9,33%
ECH30 Cze 2019
19,00%
TLX30 Cze 2019
2,55%
IMC30 Wrz 2019
-20,71%
KGH30 Wrz 2019
20,68%
MCR30 Wrz 2019
25,93%
MCR30 Gru 2019
-31,72%
UNT30 Mar 2020
103,94%
PLX30 Cze 2020
-5,78%
ASB30 Cze 2020
55,22%
ASB30 Wrz 2020
51,92%
DEL30 Mar 2021
-0,71%
ELZ30 Cze 2021
1,05%
PUE30 Cze 2021
2,26%
PKN30 Cze 2021
-0,60%
OEX30 Cze 2021
0,00%