MWT

   M.W. Trade SA (MWT)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (20,97%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (-2,58)   
(MWT) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 20:58:55

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MWT X1 = 0,56

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MWT X2 = 3,19

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MWT X3 = -0,14

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MWT X4 = 6,8

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MWT Z'' Score = 23,56

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MWT to -2,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MWT to -19,12%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018-06-107.86 %0.46 zł49.64%
2017-04-186.91 %0.75 zł49.64%
2016-06-077.19 %1.15 zł49.70%
2015-04-215.37 %1.02 zł49.83%
2014-05-074.22 %0.83 zł49.54%
2013-04-154.74 %0.53 zł49.29%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Mar 2005
-1,54%
MDI30 Mar 2005
-35,00%
MDI30 Cze 2005
-30,19%
MDI30 Wrz 2005
7,16%
SKL30 Wrz 2008
-18,43%
NVG30 Mar 2009
-3,70%
KZS30 Mar 2009
28,57%
SKL30 Cze 2009
0,61%
SKL30 Wrz 2009
-20,48%
GIW30 Gru 2010
-9,29%
SLZ30 Cze 2012
9,89%
KCI30 Wrz 2012
-4,26%
CPA30 Wrz 2012
23,42%
CPA30 Gru 2012
-8,76%
INC30 Gru 2012
9,28%
KCI30 Gru 2012
2,22%
KCI30 Mar 2013
-13,04%
SKL30 Mar 2013
-25,14%
SKL30 Gru 2013
15,75%
IMP30 Gru 2013
2,70%
KCI30 Cze 2014
-33,33%
IMP30 Wrz 2014
-21,58%
INC30 Wrz 2014
186,21%
INC30 Gru 2014
46,99%
IMP30 Gru 2014
21,48%
IMP30 Mar 2015
-8,84%
IMP30 Cze 2015
-0,61%
SKL30 Cze 2015
14,29%
SLZ30 Cze 2015
-6,65%
SKL30 Wrz 2015
6,25%
06N30 Wrz 2015
-2,08%
06N30 Gru 2015
-2,66%
NXG30 Gru 2015
-43,89%
NXG30 Mar 2016
-40,59%
SHG30 Mar 2016
97,62%
06N30 Mar 2016
-0,55%
DGA30 Mar 2016
12,67%
DGA30 Cze 2016
-2,96%
06N30 Cze 2016
1,10%
SHG30 Cze 2016
-25,30%
PDZ30 Cze 2016
16,00%
NXG30 Cze 2016
-36,67%
SHG30 Wrz 2016
0,00%
06N30 Wrz 2016
-58,70%
INC30 Gru 2016
5,88%
NXG30 Gru 2016
-22,22%
NXG30 Mar 2017
-7,14%
INC30 Mar 2017
5,56%
IFR30 Mar 2017
-21,15%
06N30 Cze 2017
0,00%
INC30 Cze 2017
-3,16%
INC30 Wrz 2017
-13,04%
INC30 Gru 2017
-8,13%
INC30 Mar 2018
-11,56%
FON30 Mar 2018
-10,53%
INC30 Cze 2018
-15,38%
IMP30 Cze 2018
-7,69%
WIS30 Cze 2018
10,00%
WIS30 Wrz 2018
0,00%
IMP30 Wrz 2018
-12,96%
INC30 Wrz 2018
6,36%
IFR30 Wrz 2018
-33,33%
IMP30 Gru 2018
6,38%
IMP30 Mar 2019
0,00%
IMP30 Cze 2019
10,00%
VTI30 Cze 2019
16,44%
VTI30 Wrz 2019
-29,41%
IMP30 Wrz 2019
-22,73%
VTI30 Gru 2019
-45,83%
AAT30 Cze 2020
-9,09%
AAT30 Wrz 2020
10,00%
SHD30 Wrz 2020
21,28%
SHD30 Gru 2020
26,32%
PBF30 Gru 2020
12,50%
PBF30 Mar 2021
22,22%
SHD30 Mar 2021
8,33%
SHD30 Cze 2021
-37,18%
PBF30 Cze 2021
-13,64%
PBF30 Wrz 2021
-26,32%
SHD30 Wrz 2021
-24,49%
SHD30 Gru 2021
89,19%
PBF30 Mar 2022
-25,45%
PBF30 Cze 2022
19,51%
GTN30 Gru 2022
24,00%
SIM30 Cze 2023
2,20%
MWT30 Mar 2024
-9,02%