WSKAŹNIKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    UZN:

Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:
Wskaźnik obrazujący jaką część przepływów operacyjnych pokrywa zysk netto. Przepływy operacyjne składają się głównie z zysku netto, ale także z najróżniejszych korekt (amortyzacja, różnice wycen itp.). Idealna sytuacja to zysk pokrywający 100% przepływów operacyjnych. Oczywiście w praktyce taka sytuacja się nie zdarza. Ważne, aby pamiętać, że wskaźnik ten możemy brać po uwagę tylko wtedy, gdy jego wartość waha się pomiędzy 0-100%. Gdy wskaźnik jest ujemny lub silnie dodatni (>150%) nie wolno nam interpretować go w standardowy sposób.

Wzór:
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych


Pożądana wartość:
Teoretycznie im więcej tym lepiej, ale w praktyce najlepiej aby wskaźnik nie przekraczał 100-150%.

Strategia inwestycyjna:
Najlepszym wyborem są spółki z tym wskaźnikiem w granicach 50-150%, utrzymywanym przez dłuższy okres czasu. Oznacza to, że spółka nie traci zbyt dużo na wszelkiego rodzaju korektach.


Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji:
Jest to wskaźnik pozwalający obliczyć pokrycie wydatków na inwestycje przez bieżące dochody. Jeśli spółka więcej wydaje na inwestycje, niż zarabia na pozostałych działalnościach, wartość wskaźnika będzie powyżej 1. Taka sytuacja oznacza, iż spółka finansuje inwestycje z wcześniej zgromadzonej gotówki. Jeśli spółka posiada duże zapasy gotówki (patrz wykres gotówki), to taka sytuacja nie powinna martwić. Jeśli jednak wskaźnik znacznie przekracza 1, a zapasy gotówki się kurczą, zbliżają się kłopoty z wypłacalnością spółki.

Wzór:
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji


Pożądana wartość:
od 0 do 1. Oznacza to, że spółka inwestuje tylko tyle na ile ją stać (tylko z pieniędzy, które na bieżąco zarabia).

Strategia inwestycyjna:
Strategie są dwie. Jeśli priorytetem jest dla nas znalezienie spółki stabilnej, bez problemów z płynnością powinniśmy szukać przedsiębiorstw ze wskaźnikiem od 0-1. Z drugiej strony wiadomo, że jeśli inwestycja się powiedzie, to im więcej pieniędzy kosztowała tym więcej pieniędzy zwróci, a więc jeśli nie przeszkadza nam (być może chwilowy) spadek zapasów gotówki spółki, a liczymy na powodzenie prowadzonych inwestycji, powinniśmy szukać spółek ze wskaźnikiem powyżej 1.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
matik_SR3-glowny79,35%47,60%
jaroslawnowak1_bosmies25,85%59,19%
walczakos_portfel132,23%55,37%
piotrsmuda_real32,91%60,39%
EnemyofGod_LONG237,45%60,62%
Krzyrzak_Amarozzo223,07%57,65%
jadd6006917_wzrostDywidendy20,88%61,48%
walczakos_portfel-div32,56%62,81%
piotro_Boss7,69%55,82%
kartula_BENG29,48%61,01%

Pełna lista portfeli

  niedawne rekomendacje
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły rekomendacje wydane przez biura maklerskie, z podanym dużym potencjałem wzrostowym ("Szczera rekomendacja").

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Własne testy wykazały, że taka rekomendacja zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
ENA26 Cze 20249.8 zł+85.3%
PEP26 Cze 202464.8 zł+60.6%
NVG31 Maj 20242.16 zł+85.2%
11B22 Maj 2024589 zł+61.7%
VOT13 Maj 202443.65 zł+53.3%
ALL25 Kwi 202416 zł+56.3%
ASB24 Kwi 202425.08 zł+53.9%
CTX10 Kwi 202475 zł+74.8%
CLN5 Mar 202414.7 zł+73.5%
CDR5 Mar 2024105.4 zł+82.9%