SFS

   Sfinks Polska SA (SFS)

    ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

    Przepływy pieniężne:

dane w mln. zł

typ operacyjne inwestycyjne finansowe ocena
przygotowanie do dużej inwestycji + + +
rozwijające się przedsiębiorstwo + - +
dojrzałe przedsiębiorstwo + - -
spieniężanie wcześniejszych inwestycji + + -
przejściowe kłopoty - + +
niepewna sytuacja - - +
wyprzedaż majątku - + -
poważne kłopoty - - -


    Stan gotówki w kasie:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stopa investycji:   (0,34%)   
Stopa inwestycji mówi o tym ile dana spółka inwestuje rocznie w swój rozówj w stosunku do posiadanych aktywów. Spółki inwestujące więcej mają większe szanse na szybki rozwój, ale też ponoszą większe ryzyko w razie niepowodzenia inwestycji. Czytaj więcej
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    realny zysk vs zadeklarowany 2Y:   (%)   3Y:   (%)   
Wskaźnik pokazuje jaki % zadeklarowanych zysków spółka rzeczywiście otrzymała w perspektywie ostatnich 2 i 3 lat. Niektóre spółki deklarujące wysokie zyski mają je tylko na papierze, a w rzeczywistości nie otrzymują pieniędzy (np. kontrahenci nie płacą za zafakturowane zamówienia). Taka sytuacja zmniejsza wiarygodność zadeklarowanych zysków. Czytaj artykuł z pełnym opisem wskaźnika.
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział zysku netto w przepływach operacyjnych:   (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji:   (-0,22)   
(SFS) wzkaźnik źródeł finansowania inwestycji www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-26 20:23:45

    Ocena przepływów pieniężnych   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SFS X1 = -0,76

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SFS X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SFS X3 = -0,21

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SFS X4 = 0,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SFS Z'' Score = -3,13

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SFS to -16%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -39%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SFS to -39,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2005
0,00%
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
MDS30 Mar 2008
-55,03%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
PRO30 Gru 2009
-10,48%
REG30 Gru 2009
-10,48%
NWR30 Mar 2010
11,18%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
REG30 Cze 2010
217,24%
PRO30 Cze 2010
217,24%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
API30 Gru 2010
-13,52%
DRE30 Wrz 2011
-63,16%
WIS30 Gru 2011
20,00%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
EPD30 Mar 2013
23,08%
BMI30 Mar 2013
-75,00%
DRE30 Mar 2013
-77,27%
DRE30 Cze 2013
350,00%
DSS30 Cze 2013
-2,17%
O2O30 Cze 2013
0,00%
O2O30 Wrz 2013
-13,04%
DSS30 Wrz 2013
-19,26%
IDE30 Gru 2013
33,33%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
ALT30 Gru 2013
-6,98%
O2O30 Gru 2013
40,00%
O2O30 Mar 2014
-28,57%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
DRE30 Cze 2014
2,70%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
DRE30 Gru 2014
50,00%
ADS30 Gru 2014
0,00%
DRE30 Mar 2015
-16,67%
DRE30 Cze 2015
495,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
IDE30 Wrz 2015
0,00%
DRE30 Wrz 2015
-49,58%
IDE30 Gru 2015
0,00%
IDE30 Mar 2016
0,00%
B3S30 Mar 2016
7,69%
IDE30 Cze 2016
0,00%
REG30 Cze 2016
-11,67%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
IDE30 Wrz 2016
0,00%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
SCO30 Gru 2016
-18,30%
SCO30 Mar 2017
-43,20%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
KRS30 Mar 2017
-37,50%
KRS30 Cze 2017
-60,00%
OIL30 Cze 2017
0,00%
SCO30 Cze 2017
-1,41%
IDM30 Wrz 2017
-24,29%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
DRE30 Gru 2017
-6,52%
MIR30 Gru 2017
-30,81%
SKT30 Gru 2017
7,14%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
KBD30 Cze 2018
0,00%
CLE30 Cze 2018
36,67%
CLE30 Wrz 2018
-12,20%
HUB30 Gru 2018
-7,32%
DRE30 Mar 2019
-25,93%
VTL30 Mar 2019
-7,21%
BMC30 Cze 2019
-4,07%
URS30 Wrz 2019
-60,28%
KAN30 Gru 2019
0,00%
SET30 Gru 2019
39,85%
DRP30 Mar 2020
173,33%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
DRP30 Cze 2020
-26,83%
KBD30 Cze 2020
19,61%
KBD30 Wrz 2020
-42,62%
SFS30 Wrz 2020
-23,08%
IAG30 Wrz 2020
-19,35%
URS30 Wrz 2020
17,86%
BFT30 Gru 2020
-9,49%
SFS30 Gru 2020
70,00%
KBD30 Gru 2020
82,86%
SFS30 Mar 2021
-1,96%
URS30 Mar 2021
-28,18%
MAB30 Cze 2021
3,36%
ITM30 Cze 2021
-19,57%