ACT

   Action SA (ACT)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (11,65%)   ROA (7,59%)   ROCE (10,14%)   
(ACT) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 05:10:10


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (55,18%)   
(ACT) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 05:10:10


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ACT X1 = 0,55

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ACT X2 = 0,66

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ACT X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ACT X4 = 1,69

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ACT Z'' Score = 11,29

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ACT to 1,8%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ACT to -1,48%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-1616.23 %1.00 zł81.28%
2015-06-162.59 %1.00 zł24.22%
2014-08-182.50 %1.00 zł27.35%
2013-06-134.11 %1.50 zł50.94%
2012-05-143.93 %0.84 zł32.50%
2011-05-112.23 %0.43 zł27.37%
2010-04-303.77 %0.85 zł43.55%
2009-01-1219.47 %1.46 zł131.22%
2008-02-111.18 %0.27 zł13.87%
2007-02-130.79 %0.15 zł15.11%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Gru 2006
13,19%
TLX30 Wrz 2008
-7,77%
IMX30 Wrz 2008
-32,76%
SWG30 Cze 2009
24,94%
IMX30 Wrz 2009
-6,58%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
ASE30 Cze 2011
-21,83%
ENA30 Wrz 2011
13,89%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ELT30 Gru 2011
42,09%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
EDI30 Mar 2012
2,56%
ENA30 Cze 2012
3,02%
ELT30 Cze 2012
-18,36%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
ASE 30 Wrz 2012
-3,16%
FTE 30 Gru 2012
27,91%
HEL30 Cze 2013
37,60%
RLP30 Cze 2013
-1,39%
PLA30 Wrz 2013
47,32%
HEL30 Wrz 2013
3,49%
ACS30 Cze 2014
2,87%
PRT30 Cze 2014
-10,72%
PRT30 Wrz 2014
-13,31%
RLP30 Gru 2014
12,80%
HDR30 Gru 2014
8,40%
ACS30 Mar 2015
-16,56%
COL30 Mar 2016
-9,01%
AMB30 Mar 2016
0,00%
PRT30 Mar 2016
0,34%
PRT30 Cze 2016
5,69%
AMB30 Cze 2016
9,04%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
ZAP30 Gru 2016
-1,06%
ASE30 Wrz 2017
10,17%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
IZO30 Mar 2018
-10,29%
INK30 Mar 2018
12,20%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
RLP30 Cze 2018
-11,58%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
ASE30 Gru 2018
21,74%
MON30 Mar 2019
-10,33%
ATG30 Mar 2020
40,76%
SES30 Mar 2020
13,22%
SES30 Cze 2020
31,98%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
HEL30 Mar 2021
-8,33%
INK30 Cze 2021
1,27%
STP30 Cze 2021
-32,41%
TSG30 Cze 2021
-5,19%
INK30 Gru 2021
-0,57%
INK30 Mar 2022
-4,01%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
ACT30 Gru 2022
18,27%
ACT30 Mar 2023
5,98%