ATG

   ATM Grupa SA (ATG)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (9,59%)   ROA (7,31%)   ROCE (11,54%)   
(ATG) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-31 00:34:35


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (23,30%)   
(ATG) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-05-31 00:34:35


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATG X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATG X2 = 0,9

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATG X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATG X4 = 3,98

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATG Z'' Score = 12,55

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATG to 13,68%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATG to -3,86%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-12-122.29 %0.08 zł49.15%
2023-07-014.93 %0.18 zł49.15%
2022-12-032.19 %0.08 zł93.41%
2022-06-015.00 %0.20 zł93.41%
2021---
2020-08-081.78 %0.08 zł21.93%
2019-06-015.71 %0.23 zł70.29%
2018-06-054.44 %0.22 zł65.60%
2017-05-245.20 %0.22 zł79.19%
2016-04-195.60 %0.22 zł92.46%
2015-06-084.16 %0.16 zł75.00%
2014-05-285.00 %0.16 zł223.83%
2013-06-251.33 %0.02 zł-34.96%
2012-07-248.76 %0.12 zł190.13%
2011-07-226.87 %0.18 zł505.55%
2010-07-092.17 %0.08 zł609.39%
2009-06-244.17 %0.16 zł67.00%
2008-06-122.39 %0.14 zł2.49%
2007-06-060.54 %1.12 zł19.24%
2006-06-073.38 %2.64 zł80.51%
2005-06-151.54 %0.75 zł29.83%
2004-06-170.89 %0.43 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMX30 Wrz 2008
-32,76%
TIM30 Wrz 2008
-31,17%
SWG30 Cze 2009
24,94%
ASE30 Mar 2011
-6,10%
ASE30 Cze 2011
-21,83%
ELT30 Gru 2011
42,09%
EDI30 Mar 2012
2,56%
FTE30 Cze 2012
-4,17%
FTE 30 Gru 2012
27,91%
SON30 Gru 2012
18,13%
RLP30 Cze 2013
-1,39%
HEL30 Cze 2013
37,60%
PLA30 Wrz 2013
47,32%
PRT30 Gru 2013
14,89%
PRT30 Mar 2014
-2,82%
HDR30 Mar 2014
-4,73%
HDR30 Cze 2014
12,19%
PRT30 Cze 2014
-10,72%
RLP30 Cze 2014
-9,66%
ZAP30 Cze 2014
-4,12%
RLP30 Wrz 2014
-7,08%
QNT30 Wrz 2014
-31,46%
HDR30 Wrz 2014
-10,42%
HDR30 Gru 2014
8,40%
HDR30 Mar 2015
-1,92%
GEA30 Cze 2015
-6,16%
RLP30 Cze 2015
7,40%
RLP30 Wrz 2015
15,40%
HDR30 Wrz 2015
6,39%
HDR30 Mar 2016
-2,20%
BWO30 Mar 2016
7,24%
PLA30 Mar 2016
-26,19%
ENP30 Cze 2016
1,02%
HDR30 Cze 2016
11,83%
HDR30 Wrz 2016
-1,76%
ZAP30 Gru 2016
-1,06%
LTX30 Gru 2017
-7,19%
ASE30 Mar 2018
-19,23%
RLP30 Cze 2018
-11,58%
HDR30 Wrz 2018
-3,28%
AML30 Mar 2019
-17,13%
MON30 Mar 2019
-10,33%
OVO30 Wrz 2019
6,43%
OBL30 Mar 2020
32,47%
ATG30 Mar 2020
40,76%
SES30 Cze 2020
31,98%
STP30 Cze 2021
-32,41%
LBW30 Cze 2022
2,26%
LEN30 Wrz 2022
-6,17%
LEN30 Cze 2023
-0,56%
IZO30 Cze 2023
8,77%
INK30 Gru 2023
-4,65%
ATG30 Gru 2023
-8,47%