PGE

   PGE SA (PGE)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (4,57%)   ROA (2,63%)   ROCE (5,47%)   
(PGE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:14:22


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-4,64%)   
(PGE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-02-28 04:14:22


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
BBB-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PGE X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PGE X2 = 0,24

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PGE X3 = 0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PGE X4 = 0,32

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PGE Z'' Score = 4,29

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,29
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PGE to -1,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PGE to -10,68%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-09-212.23 %0.25 zł-15.39%
2015-09-225.13 %0.78 zł39.88%
2014-09-025.04 %1.10 zł49.64%
2013-09-025.06 %0.86 zł49.74%
2012-08-179.20 %1.83 zł68.81%
2011-09-123.17 %0.65 zł33.73%
2010-09-173.23 %0.76 zł30.32%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AMC30 Wrz 2005
-17,20%
BRS30 Mar 2008
-58,00%
ABE30 Gru 2008
44,35%
DCR30 Gru 2008
-8,74%
MSO30 Gru 2008
9,66%
VRG30 Cze 2010
3,60%
GRL30 Wrz 2010
-24,19%
GZU30 Wrz 2011
22,58%
HRS30 Wrz 2011
19,35%
HRS30 Gru 2011
5,41%
JWC30 Gru 2011
19,04%
LTS30 Mar 2012
2,46%
HRS30 Mar 2012
-35,90%
GOB30 Wrz 2012
-23,53%
GRL30 Cze 2013
25,43%
GOB30 Mar 2014
10,00%
BRS30 Mar 2014
1038,30%
GOB30 Cze 2014
824,68%
NVA30 Cze 2014
-9,21%
MRB30 Gru 2014
3,79%
HWE30 Mar 2015
-15,76%
PGM30 Cze 2015
-13,94%
KOM30 Gru 2015
-15,99%
CEZ30 Cze 2016
3,39%
MRB30 Mar 2017
-13,01%
KOM30 Mar 2017
22,94%
KOM30 Cze 2017
-17,52%
MRB30 Cze 2017
0,00%
KMP30 Wrz 2017
-2,50%
ASB30 Gru 2017
8,49%
CPG30 Cze 2018
2,75%
EGS30 Wrz 2018
-34,14%
BRS30 Wrz 2018
-6,93%
EGS30 Gru 2018
22,45%
IPL30 Gru 2018
16,55%
NCT30 Gru 2018
6,62%
EGS30 Mar 2019
1,67%
CPG30 Cze 2019
10,81%
IPL30 Wrz 2019
5,26%
MRB30 Wrz 2019
32,10%
BST30 Gru 2019
-7,50%
BST30 Mar 2020
-19,82%
ARR30 Mar 2020
26,88%
MRB30 Mar 2020
83,53%
MRB30 Cze 2020
44,23%
IPL30 Cze 2020
53,13%
IPL30 Wrz 2020
12,65%
IZS30 Wrz 2020
17,21%
IPL30 Gru 2020
-5,80%
EAH30 Gru 2020
26,28%
PJP30 Cze 2021
-7,88%
BST30 Gru 2021
-8,33%
PGE30 Wrz 2023
15,73%