TLX

   Talex SA (TLX)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-5,40%)   ROA (-3,75%)   ROCE (-4,42%)   
(TLX) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 10:22:46


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-3,96%)   
(TLX) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 10:22:46


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TLX X1 = -0,04

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TLX X2 = 0,67

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TLX X3 = -0,04

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TLX X4 = 2,55

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TLX Z'' Score = 7,59

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,59
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -15%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TLX to -15,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -28%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TLX to -28,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021-06-224.17 %0.70 zł57.98%
2020-06-224.84 %0.60 zł74.88%
2019-06-228.50 %1.30 zł59.32%
2018-06-236.33 %1.20 zł62.82%
2017-05-185.53 %1.10 zł69.92%
2016-05-195.16 %1.30 zł62.40%
2015-05-187.83 %1.80 zł62.25%
2014-05-157.72 %1.30 zł65.61%
2013-05-153.92 %0.30 zł-41.82%
2012-05-162.20 %0.20 zł90.63%
2011-06-153.99 %0.50 zł66.84%
2010---
2009-05-187.46 %1.00 zł74.46%
2008-05-156.17 %1.00 zł68.04%
2007---
2006-06-161.25 %0.12 zł30.90%
2005-05-131.35 %0.13 zł30.85%
2004-06-162.60 %0.50 złb.d.
2003-06-093.27 %0.80 złb.d.
2002-06-121.74 %0.20 złb.d.
2001-05-151.45 %0.40 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EPD30 Mar 2005
16,67%
SME30 Mar 2005
31,55%
SUW30 Mar 2005
4,59%
WST30 Mar 2005
9,09%
EPD30 Cze 2005
-10,97%
COG30 Cze 2005
14,18%
IZO30 Cze 2005
-9,57%
IZO30 Wrz 2005
-8,47%
EPD30 Wrz 2005
18,52%
RLP30 Wrz 2005
8,38%
WST30 Mar 2007
66,67%
WST30 Cze 2007
-44,84%
WST30 Wrz 2007
-2,10%
EPD30 Wrz 2007
-25,81%
ACE30 Cze 2008
-14,67%
ACE30 Wrz 2008
-73,13%
BMI30 Gru 2008
-12,50%
BPM30 Gru 2008
-25,09%
EMK30 Mar 2009
110,53%
FOT30 Cze 2009
77,80%
FOT30 Wrz 2009
-30,14%
IPX30 Wrz 2009
-27,02%
KPD30 Wrz 2009
0,98%
FAM30 Wrz 2009
-19,14%
BPM30 Wrz 2009
24,29%
ADS30 Cze 2010
0,00%
YWL30 Cze 2010
-14,07%
WDX30 Cze 2010
-18,00%
SGN30 Gru 2010
34,00%
ZRE30 Mar 2011
11,11%
WDX30 Mar 2011
39,50%
RES30 Cze 2011
-19,19%
PBO30 Wrz 2011
-25,41%
GKI30 Gru 2011
17,12%
ATD30 Wrz 2012
-3,91%
NET30 Cze 2013
19,47%
DPL 30 Wrz 2013
16,46%
K2H30 Gru 2013
-17,68%
RSE30 Gru 2013
-25,25%
PKN30 Mar 2015
25,60%
RSE30 Cze 2015
13,56%
ASB30 Wrz 2015
9,76%
ARC30 Cze 2017
37,50%
ENI30 Cze 2017
-2,76%
OTM30 Wrz 2017
-20,00%
MSP30 Gru 2017
6,66%
BIO30 Gru 2017
22,64%
PCE30 Wrz 2018
-19,40%
ENI30 Mar 2019
-7,83%
ERG30 Cze 2019
-3,03%
ERG30 Wrz 2019
-7,50%
OTM30 Wrz 2019
-10,00%
ELT30 Gru 2019
-18,33%
ATR30 Cze 2020
-9,18%
LTS30 Cze 2020
-39,93%
LTS30 Wrz 2020
17,94%
ATR30 Wrz 2020
13,83%
RAF30 Gru 2020
14,67%
SAR30 Gru 2020
0,00%
SAR30 Mar 2021
0,00%
RAF30 Mar 2021
1,74%
IZB30 Mar 2021
-12,03%
OTM30 Gru 2021
-6,78%
OTM30 Mar 2022
-25,76%
TLX30 Mar 2023
6,67%