WXF

   Warimpex AG (WXF)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-15,01%)   ROA (-5,53%)   ROCE (-4,34%)   
(WXF) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-25 17:41:22


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-8,76%)   
(WXF) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-25 17:41:22


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WXF X1 = -0,09

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WXF X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WXF X3 = -0,05

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WXF X4 = 0,18

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WXF Z'' Score = 2,52

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,52
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -5%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WXF to -5,14%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -45%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WXF to -45,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020-10-062.44 %0.13 zł2.44%
2019-06-054.52 %0.26 zł168.15%
2018-06-194.75 %0.26 zł8.00%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-05-281.05 %0.25 zł7.41%
2007-05-300.35 %0.15 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
OIL30 Gru 2008
23,33%
OIL30 Mar 2009
-2,70%
CFI30 Cze 2012
-16,67%
CFI30 Wrz 2012
46,67%
KBM30 Gru 2012
-41,25%
MDI30 Mar 2013
-33,33%
ATL30 Cze 2013
-5,93%
ATL30 Wrz 2013
-1,57%
MDI30 Wrz 2013
-71,43%
OPG30 Wrz 2013
-33,47%
OIL30 Gru 2013
100,00%
CFI30 Gru 2013
0,00%
CFI30 Cze 2014
0,00%
CLE30 Wrz 2014
-31,91%
ATL30 Wrz 2014
-16,67%
OIL30 Wrz 2014
0,00%
ATL30 Mar 2015
13,27%
CTG30 Wrz 2017
-67,48%
BMC30 Wrz 2018
-40,00%
GTN30 Mar 2019
-44,55%
GNB30 Cze 2019
-41,07%
GNB30 Wrz 2019
-9,09%
GTN30 Wrz 2019
45,30%
GNB30 Gru 2019
-20,00%
BDZ30 Gru 2019
-31,94%
BDZ30 Mar 2020
33,67%
GNB30 Mar 2020
0,00%
GNB30 Cze 2020
-20,83%
BDZ30 Cze 2020
-30,15%
GNB30 Wrz 2020
10,53%
GNB30 Gru 2020
-14,29%
GNB30 Mar 2021
11,11%
FMG30 Cze 2021
1,42%
WXF30 Gru 2023
-5,71%
WXF30 Mar 2024
-6,82%