ENI

   Energoinstal SA (ENI)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (-10,77)   c/z a.j.d:(-10,77)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ENI) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 19:30:04

    Cena do wartości księgowej:   (0,93)   c/wk a.j.d:(0,93)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ENI) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 19:30:04

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,41)   
(ENI) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 19:30:04

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ENI X1 = -0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ENI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ENI X3 = -0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ENI X4 = 0,45

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ENI Z'' Score = 2,89

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 2,89
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ENI to -10,19%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -54%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ENI to -53,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-08-155.81 %0.50 zł103.08%
2016-08-125.81 %0.50 zł103.08%
2015-05-256.07 %0.65 zł70.06%
2014-05-214.24 %0.60 zł73.49%
2013-05-072.03 %0.30 zł37.68%
2012-09-042.29 %0.25 zł42.05%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PND30 Cze 2005
-2,08%
NFT30 Wrz 2005
0,00%
JAG30 Gru 2010
-36,00%
NCT30 Wrz 2011
-40,00%
NCT30 Gru 2011
2,38%
NCT 30 Mar 2012
18,60%
MIP30 Cze 2012
-11,54%
WES30 Cze 2012
16,30%
WLB 30 Gru 2012
-13,04%
MIP30 Gru 2012
-27,19%
MIP30 Mar 2013
167,47%
PQA30 Mar 2013
-29,41%
MSW30 Cze 2013
-42,83%
MSW 30 Wrz 2013
30,75%
B3S 30 Wrz 2013
-18,75%
FOT30 Mar 2014
-6,08%
MIR30 Mar 2014
5300,00%
NDA30 Mar 2014
1,96%
MIR30 Cze 2014
-39,81%
FOT30 Cze 2014
-31,65%
APL30 Cze 2014
-52,63%
NCT30 Cze 2015
-13,11%
PXM30 Wrz 2015
4246,15%
MBR30 Mar 2016
11,91%
ALM30 Mar 2016
-10,17%
ALM30 Cze 2016
-64,86%
ALM30 Gru 2016
-47,21%
ACT30 Wrz 2017
-27,59%
GIG30 Wrz 2017
-32,64%
ACT30 Gru 2017
3,26%
IAG30 Gru 2017
0,00%
AWB30 Mar 2018
-44,44%
ACT30 Mar 2018
0,32%
ACT30 Cze 2018
19,50%
PBG30 Cze 2018
25,00%
PBG30 Wrz 2018
-10,00%
PBG30 Gru 2018
22,22%
ACT30 Gru 2018
22,18%
HRP30 Gru 2018
0,00%
EMC30 Gru 2018
-5,07%
IPO30 Gru 2018
39,78%
IPE30 Gru 2018
-2,50%
IPE30 Mar 2019
18,80%
PBG30 Mar 2019
-36,36%
PGV30 Mar 2019
796,55%
IPE30 Cze 2019
8,63%
ACT30 Cze 2019
4,62%
LES30 Gru 2019
-46,36%
LES30 Mar 2020
75,31%
RFK30 Mar 2020
243,18%
RBW30 Wrz 2020
74,19%
ZRE30 Mar 2021
-18,18%
TRK30 Mar 2022
-10,34%
ASM30 Cze 2023
30,91%
CAV30 Cze 2023
-3,02%
ENI30 Gru 2023
-29,63%
ENI30 Mar 2024
-2,63%