LPP

   LPP SA (LPP)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (70,36%)   
(LPP) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:22:17

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (54,59%)   
(LPP) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 17:22:17

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki LPP X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki LPP X2 = 0,38

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki LPP X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki LPP X4 = 2,87

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki LPP Z'' Score = 7,95

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,95
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 22%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki LPP to 22,08%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki LPP to -1,66%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020---
2019-06-160.82 %60.00 zł22.00%
2018-08-220.46 %40.00 zł16.81%
2017-09-020.42 %36.00 zł37.63%
2016-09-010.77 %33.00 zł17.20%
2015-09-010.42 %32.00 zł12.15%
2014-09-021.10 %93.60 zł39.60%
2013-09-021.09 %85.10 zł43.88%
2012-08-312.50 %77.36 zł51.25%
2011-09-053.73 %76.86 zł95.94%
2010-09-102.76 %50.00 zł83.56%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRC30 Gru 2004
-92,94%
PRC30 Mar 2005
-21,84%
BTM30 Mar 2005
-10,34%
BDL30 Cze 2006
8,89%
NVT30 Cze 2007
-46,11%
NVT30 Wrz 2007
-21,91%
TVL30 Gru 2009
9,12%
GET30 Gru 2009
23,68%
SFS30 Mar 2010
-5,93%
ODL30 Mar 2010
10,06%
SFS30 Gru 2010
-10,76%
SFS30 Gru 2011
20,98%
SFS30 Cze 2012
-3,85%
SFS30 Wrz 2012
-6,00%
MTL30 Wrz 2012
-33,33%
SFS30 Gru 2012
111,70%
SFS30 Mar 2013
-26,63%
ENE 30 Wrz 2013
16,64%
WLB30 Gru 2013
-2,44%
MDI30 Gru 2015
15,69%
LRQ30 Cze 2016
61,23%
CLE30 Cze 2016
159,26%
CLE30 Wrz 2016
-15,71%
APL30 Wrz 2016
0,00%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
SKT30 Cze 2019
-12,84%
AWB30 Gru 2019
-10,00%
MLK30 Gru 2019
-5,41%
TXM30 Gru 2019
0,00%
TXM30 Mar 2020
0,00%
AWB30 Mar 2020
47,22%
LPP30 Gru 2020
9,23%