WSKAŹNIKI PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
    DŁUG:

Całkowite zadłużenie:
Jeden z podstawowych wskaźników analizy fundamentalnej. Pokazuje jak bardzo zadłużona jest spółka. Można by sądzić, że najlepsza wartość to 0%, jednak w praktyce każda spółka, aby zarabiać musi wykorzystywać dźwignię finansową (czyli zadłużać się). Dlatego zbyt mała wartość wskaźnika (poniżej 20-30%) może oznaczać, że spółka nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Wartości powyżej 70-80% sugerują, aby lepiej przyjrzeć się pozostałym wskaźnikom, ponieważ spółka może mieć kłopoty. Wyjątkiem są banki, dla których zadłużenie rzędu 90-95% jest standardem.

Wzór:
całkowite zadłużenie


Pożądana wartość:
W granicach 30-70%.

Strategia inwestycyjna:
Wariant bezpieczniejszy to poszukiwanie spółek z niskim zadłużeniem (ok. 30%). Wariant agresywniejszy to spółki ze wskaźnikiem (70-80%). Generalnie w czasie hossy lepiej będą sobie radzić spółki z większym długiem, a w czasie bessy z mniejszym.


Płynność (Current Ratio):
Sztandarowy wskaźnik analizy fundamentalnej używany w połączeniu z całkowitym zadłużeniem. Informuje o krótkoterminowej wypłacalności spółki, która jest niezwykle cenna w czasie okresów gorszej koniunktury. Wskaźnik równy 1 oznacza, że w krótkim terminie (1 rok) spółka posiada tyle samo aktywów co zobowiązań. Wskaźniki powyżej 1 są chętnie oglądane przez inwestorów, gdyż informują, iż spółka posiada pewną dodatnią płynność. Analogicznie wartości poniżej 1, oznaczają krótkoterminową przewagę długów nad aktywami. Płynność można sobie wyobrazić jako bufor chroniący spółkę przed złą koniunkturą. Spółka pozbawiona takiego bufora (CR < 1) wpadnie w kłopoty, gdy tylko koniunktura się pogorszy. Spółka z CR ok. 2, nie zareaguje od razu, a zarząd będzie miał czas na podjęcie odpowiednich kroków.

Wzór:
Current Ratio, Płynność


Pożądana wartość:
Koniecznie powyżej 1. Najlepiej w okolicach 1,5-3. Większe wartości mogą oznaczać nadpłynność, która sugeruje, że spółka nie wie co zrobić z pieniędzmi.

Strategia inwestycyjna:
Inwestować w spółki z płynnością w granicach 1,5-3. Oczywiście nie są to sztywne granice i wszystko zależy od branży w jakiej działa spółka dlatego zawsze należy porównywać wskaźniki z branżą.


Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):
Wskaźnik silnie skorelowany z całkowitym zadłużeniem. Obrazuje stosunek zobowiązań do kapitałów własnych. Wartość wskaźnika równa 1 oznacza, że spółka posiada tyle samo ile jest winna innym, a więc bilans jest zerowy. Im wartość wskaźnika niższa (0-1) tym lepsza struktura kapitału. Przy wartość 0,5 spółka posiada 2 razy więcej niż jest winna innym. Wartości większe niż 1 oznaczają stan alarmowy. Dopóki koniunktura będzie sprzyjać, wartości powyżej 1 nie przeszkadzają zarabiać, a nawet mogą pomagać (wykorzystanie dźwigni finansowej), jednak gdy koniunktura się pogorszy, spółki z wysokim CG odczują to znacznie bardziej niż te z niewielkim.

Wzór:
Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing)


Pożądana wartość:
0d 0,5 do 1,5. Mniejsze wartości sugerują zbyt słabe wykorzystanie dostępnych kapitałów. Większe natomiast zbyt duże ryzyko.

Strategia inwestycyjna:
Inwestować w spółki z CG w granicach 0,5 - 1,5. Oczywiście nie są to sztywne granice i wszystko zależy od branży w jakiej działa spółka dlatego zawsze należy porównywać wskaźniki z branżą.


Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych (UKW):
Wskaźnik pełniący rolę pomocniczą w czasie analizy fundamentalnej. Obrazuje on stosunek niezadłużonych aktywów (kapitału własnego) do aktywów trwałych. Uważa się, że aktywa trwałe powinny być w całości pokryte przez kapitał własny spółki. Dlatego też, wartość tego wskaźnika powinna przekraczać 100%.

Wzór:
Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych (UKW)


Pożądana wartość:
Nie mniej niż 100%. Teoretycznie jak najwięcej ale 200% jest równie dobre jak 300%.

Strategia inwestycyjna:
Jest to wskaźnik pomocniczy, a więc powinien zostać wykorzystywany tylko w połączeniu z innymi wskaźnikami.

 gra giełdowa   nowość

Prowadź swój własny portfel inwestycyjny. Oglądaj poczynania innych inwestorów. Wejdź do nowej sekcji "Gra giełdowa" w menu głównym.  ranking portfeli użytkowników
portfelzysk roczny% tyg. zyskownych
matik_SR3-glowny82,93%48,43%
jaroslawnowak1_bosmies26,01%59,02%
walczakos_portfel132,63%55,74%
piotrsmuda_real33,50%60,70%
EnemyofGod_LONG237,55%60,75%
Krzyrzak_Amarozzo223,51%58,06%
jadd6006917_wzrostDywidendy22,11%62,18%
walczakos_portfel-div33,11%63,40%
piotro_Boss7,96%55,90%
kartula_BENG28,48%61,14%

Pełna lista portfeli

  niedawne rekomendacje
Lista spółek, dla których w ostatnim czasie pojawiły rekomendacje wydane przez biura maklerskie, z podanym dużym potencjałem wzrostowym ("Szczera rekomendacja").

Szczera rekomendacja kupna to taka rekomendacja, której cena docelowa przekracza o co najmniej 50% cenę z dnia jej wydania. Własne testy wykazały, że taka rekomendacja zwiększa prawdopodobieństwo tego, że spółka będzie zachowywać się lepiej niż indeks WIG. Więcej szczegółów we wpisie: Które rekomendacje są szczere?
nazwadata wyd.cena z dnia wyd.potecjał
VOT13 Maj 202443.65 zł+53.3%
ALL25 Kwi 202416 zł+56.3%
ASB24 Kwi 202425.08 zł+53.9%
CTX10 Kwi 202475 zł+74.8%
CLN5 Mar 202414.7 zł+73.5%
CDR5 Mar 2024105.4 zł+82.9%
NVG8 Lut 20242.35 zł+83%
MOC17 Sty 202417.72 zł+91.9%
BCS11 Gru 202322 zł+90.9%
PKN11 Gru 202363.37 zł+56.2%