ABE

   AB SA (ABE)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(ABE) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(ABE) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

    Niestabilność przychodów:
(ABE) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(ABE) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(ABE) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(ABE) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(ABE) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

    Kapitał własny:
(ABE) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(ABE) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 01:31:00

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABE X1 = 0,31

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABE X2 = 0,32

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABE X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABE X4 = 0,47

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABE Z'' Score = 7,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,32
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABE to -3,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -10%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABE to -9,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-12-272.44 %1.25 zł14.24%
2021-12-062.14 %1.00 zł16.20%
2020-12-291.50 %0.44 zł11.69%
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-12-012.03 %0.70 zł17.78%
2014-12-192.33 %0.70 zł22.71%
2013---
2012---
2011-01-131.15 %0.30 zł9.94%
2010---
2009-12-152.05 %0.27 zł24.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
KCH30 Mar 2012
-0,88%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
KGN30 Cze 2012
16,34%
MCR30 Cze 2012
32,74%
ATP 30 Cze 2012
-23,86%
BPM30 Cze 2012
5,00%
FRO30 Gru 2012
3,23%
ATP 30 Wrz 2013
27,06%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
OPF30 Wrz 2014
-62,86%
SEK30 Gru 2014
-1,50%
DUO30 Gru 2014
23,60%
BAH30 Mar 2015
-4,24%
ENG30 Wrz 2015
-24,65%
FFI30 Wrz 2015
-7,94%
FFI30 Cze 2016
81,03%
DVL30 Cze 2016
9,55%
4FM30 Cze 2016
-5,50%
4FM30 Wrz 2016
4,22%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
ARR30 Gru 2016
2,25%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
KST30 Gru 2018
-13,04%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KPD30 Mar 2019
7,83%
IPX30 Mar 2019
7,36%
RWL30 Mar 2019
0,00%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ACP30 Mar 2020
14,31%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PPS30 Mar 2020
25,17%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
ACP30 Gru 2020
2,11%
ACP30 Mar 2021
11,02%
ATC30 Cze 2021
19,16%
CPR30 Cze 2021
41,44%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ATP30 Wrz 2021
6,67%
ATC30 Wrz 2021
2,86%
ARH30 Wrz 2021
-9,50%
ACP30 Gru 2021
-7,57%
ATL30 Mar 2022
6,48%
STX30 Cze 2022
-13,76%
STX30 Gru 2022
0,37%
STX30 Mar 2023
0,00%
KGH30 Mar 2023
-2,22%
ABE30 Mar 2023
24,70%
ABE30 Cze 2023
-0,96%
FTE30 Cze 2023
2,46%
IPF30 Cze 2023
0,00%
STX30 Cze 2023
-7,41%