KGH

   KGHM Polska Miedź SA (KGH)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KGH) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KGH) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

    Niestabilność przychodów:
(KGH) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KGH) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KGH) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KGH) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KGH) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

    Kapitał własny:
(KGH) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KGH) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-06-08 03:36:09

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KGH X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KGH X2 = 0,9

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KGH X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KGH X4 = 1,08

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KGH Z'' Score = 8,42

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,42
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KGH to -6,9%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -26%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KGH to -26,01%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-07-052.44 %3.00 zł9.75%
2021-06-190.76 %1.50 zł16.69%
2020---
2019---
2018---
2017-07-120.87 %1.00 zł-4.50%
2016-07-131.98 %1.50 zł-5.99%
2015-05-253.16 %4.00 zł32.64%
2014-07-033.94 %5.00 zł33.17%
2013-07-097.84 %9.80 zł41.11%
2012-07-1119.56 %28.34 zł51.23%
2011-07-067.57 %14.90 zł63.15%
2010-06-143.14 %3.00 zł25.43%
2009-07-1314.83 %11.68 zł84.46%
2008-07-159.05 %9.00 zł45.65%
2007-06-2015.44 %16.97 zł96.70%
2006-07-049.26 %10.00 zł94.62%
2005-07-055.85 %2.00 zł28.73%
2004---
2003---
2002---
2001-07-135.49 %1.00 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PKN30 Mar 2008
-14,53%
IPF30 Cze 2009
61,36%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
KCH30 Mar 2012
-0,88%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
BPM30 Cze 2012
5,00%
FRO30 Gru 2012
3,23%
AMC30 Gru 2012
38,06%
FRO30 Mar 2013
24,53%
LTX30 Cze 2013
37,85%
ATP 30 Wrz 2013
27,06%
FSG30 Mar 2014
14,69%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
DEL30 Gru 2014
45,75%
DUO30 Gru 2014
23,60%
FFI30 Wrz 2015
-7,94%
4FM30 Mar 2016
3,54%
4FM30 Cze 2016
-5,50%
FFI30 Cze 2016
81,03%
DVL30 Cze 2016
9,55%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
KPD30 Cze 2018
-5,43%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
K2H30 Wrz 2018
-3,36%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KST30 Gru 2018
-13,04%
RWL30 Mar 2019
0,00%
TLX30 Mar 2019
-0,72%
IPX30 Mar 2019
7,36%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ACP30 Mar 2020
14,31%
PPS30 Mar 2020
25,17%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
MGT30 Cze 2020
-10,50%
ACP30 Cze 2020
1,06%
CPR30 Cze 2020
-1,18%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
RWL30 Gru 2020
34,76%
KPD30 Gru 2020
24,11%
ACP30 Gru 2020
2,11%
ACP30 Mar 2021
11,02%
KPD30 Mar 2021
108,57%
ACP30 Cze 2021
15,66%
ATC30 Cze 2021
19,16%
CPR30 Cze 2021
41,44%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
ATC30 Wrz 2021
2,86%
ATP30 Wrz 2021
6,67%
ACP30 Gru 2021
-7,57%
NTT30 Gru 2021
-2,39%
ACP30 Mar 2022
-5,71%
ATL30 Mar 2022
6,48%
STX30 Cze 2022
-13,76%
FTE30 Gru 2022
38,61%