NVT

   Novita SA (NVT)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(NVT) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(NVT) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

    Niestabilność przychodów:
(NVT) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(NVT) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(NVT) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(NVT) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(NVT) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

    Kapitał własny:
(NVT) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(NVT) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-09-17 08:16:28

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NVT X1 = 0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NVT X2 = 0,85

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NVT X3 = 0,32

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NVT X4 = 8,5

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NVT Z'' Score = 18,32

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -11%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NVT to -10,79%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NVT to -19,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-07-055.19 %12.00 zł73.73%
2020-11-296.67 %10.80 zł302.00%
2020-09-234.03 %5.20 zł302.00%
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-07-087.42 %4.00 zł175.82%
2015-06-305.37 %2.95 zł175.82%
2014-05-275.85 %2.03 zł77.01%
2013-07-269.32 %3.30 zł136.63%
2012-07-2615.68 %2.90 zł138.54%
2011-07-259.19 %2.50 zł119.98%
2010-06-147.89 %2.10 zł89.94%
2009-07-284.36 %1.70 zł68.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
MSP30 Wrz 2008
-22,79%
CCC30 Mar 2009
28,98%
KGH30 Gru 2010
13,80%
SNS30 Cze 2012
-3,88%
SNS 30 Wrz 2012
-5,09%
FMF 30 Cze 2013
-0,73%
KPL30 Cze 2014
-33,35%
MCL30 Cze 2015
-7,14%
MEG30 Cze 2015
-5,56%
MCL30 Gru 2016
7,99%
WTN30 Gru 2018
5,36%
SFG30 Mar 2019
-1,41%
SFG30 Cze 2019
-6,10%
ACG30 Mar 2020
-0,77%
ACG30 Cze 2020
7,79%
SFG30 Mar 2021
2,67%
NVT30 Mar 2021
41,14%
TOA30 Mar 2021
25,71%