PWX

   Polwax SA (PWX)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,75 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Chemia
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 12 Lip 2024
siła relatywna: -1,13% (55,33)
siła relatywna WIG: 4,72%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Chemia6,82%3,68%5,60%3,40%0,863,99%
WIG7,44%3,07%5,69%3,49%0,8313,61%
PWX-39,25%-27,15%-6,94%-15,46%1,7646,53%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (PWX) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (PWX) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (PWX) - rozwodnienie kapitału
(PWX) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (PWX) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
9 Maj 20187.92 zł110.7%
5 Sty 201812 zł71.3%
13 Sty 201717 zł52.6%
2 Lut 201615.69 zł54.9%
6 Lis 201415.89 zł52.3%
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki PWX X1 = 0,47

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki PWX X2 = 0,39

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki PWX X3 = -0,16

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki PWX X4 = 1,88

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki PWX Z'' Score = 8,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,49
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki PWX to -1,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -37%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki PWX to -37,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-036.92 %0.20 zł74.19%
2022-07-082.67 %0.08 zł51.65%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016-04-206.24 %1.06 zł45.18%
2015-05-206.82 %1.22 zł55.34%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
CIE30 Mar 2005
-4,90%
IZO30 Mar 2005
-9,11%
RMK30 Cze 2005
13,17%
TLX30 Cze 2005
-13,06%
CIE30 Cze 2005
2,21%
CIE30 Wrz 2005
26,26%
SUW30 Wrz 2005
20,65%
RMK30 Wrz 2005
30,17%
WLB30 Mar 2006
3,51%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
PCE30 Mar 2007
146,13%
ONO30 Cze 2008
14,84%
EMK30 Wrz 2008
-34,97%
BCM30 Wrz 2009
-7,26%
LEN30 Wrz 2009
24,84%
MZA30 Mar 2010
102,70%
PLT30 Mar 2010
-20,00%
BCM30 Mar 2010
-5,40%
BCM30 Cze 2010
5,49%
DPL30 Cze 2010
10,00%
PLT30 Cze 2010
13,89%
IFR30 Cze 2010
4,00%
ATG30 Gru 2012
24,51%
IFR30 Wrz 2013
-0,63%
DRP30 Mar 2014
-47,59%
PHN30 Cze 2017
3,39%
ATR30 Wrz 2017
-17,73%
CRM30 Mar 2018
-19,00%
AGO30 Cze 2018
-32,08%
AGO30 Wrz 2018
11,11%
DPL30 Gru 2019
-11,29%
SOL30 Wrz 2020
13,29%
PWX30 Gru 2023
-8,50%
HDR30 Mar 2024
-3,99%