CTX

   Captor Therapeutics SA (CTX)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-78,88%)   ROA (-64,37%)   ROCE (-78,09%)   
(CTX) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 21:59:58


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (63,90%)   
(CTX) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 21:59:58


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki CTX X1 = 0,64

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki CTX X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki CTX X3 = -0,81

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki CTX X4 = 15,45

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki CTX Z'' Score = 18,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki CTX to 4,1%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -45%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki CTX to -44,76%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
EUI30 Gru 2010
-16,67%
NTC30 Cze 2013
-24,56%
MAB30 Wrz 2013
50,78%
ADV30 Gru 2016
-1,58%
ADV30 Mar 2017
-13,46%
ALG30 Mar 2017
-37,41%
AWM30 Mar 2017
-23,81%
ALG30 Cze 2017
-28,85%
ADV30 Cze 2017
-24,11%
AWM30 Wrz 2017
-25,26%
BRA30 Wrz 2017
-43,31%
VTI30 Wrz 2017
40,41%
PDZ30 Mar 2018
-41,04%
PDZ30 Cze 2018
3,20%
PDZ30 Wrz 2018
-13,18%
PDZ30 Cze 2019
16,18%
ICE30 Wrz 2019
-11,21%
ICE30 Gru 2019
-13,68%
RVU30 Gru 2019
-13,33%
XTP30 Gru 2019
-42,29%
XTP30 Mar 2020
54,79%
ICE30 Mar 2020
107,32%
ICE30 Cze 2020
14,71%
NNG30 Cze 2020
44,14%
RVU30 Wrz 2020
-18,37%
PDZ30 Wrz 2020
-27,69%
XTP30 Wrz 2020
-25,33%
XTP30 Gru 2020
1,19%
RVU30 Gru 2020
17,50%
RVU30 Mar 2021
6,38%
PUR30 Mar 2021
-13,44%
ICE30 Mar 2021
-13,47%
XTP30 Mar 2021
-6,18%
ICE30 Cze 2021
-18,69%
PUR30 Cze 2021
-9,66%
RVU30 Cze 2021
-0,50%
PDZ30 Cze 2021
-1,28%
PUR30 Wrz 2021
-22,12%
NNG30 Gru 2021
-15,76%
PDZ30 Mar 2022
0,00%
PDZ30 Cze 2022
0,00%
RAE30 Mar 2023
0,00%
PTG30 Wrz 2023
-16,44%
PTG30 Gru 2023
13,25%
RVU30 Gru 2023
-4,00%
CTX30 Gru 2023
-36,36%
CTX30 Mar 2024
22,86%
CLN30 Mar 2024
3,44%
PTG30 Mar 2024
-11,35%