ADV

   Adiuvo Investments SA (ADV)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 0,85 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 29 Maj 2024
siła relatywna: -9,57% (87,34)
siła relatywna WIG: 4,17%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia0,00%1,52%2,03%1,54%0,83-75,56%
WIG7,41%3,07%5,80%3,49%0,8313,51%
ADV0,00%-179,05%-1000,00%-1000,00%0,12-1877,06%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ADV) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ADV) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ADV) - rozwodnienie kapitału
(ADV) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ADV) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ADV X1 = -18,77

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ADV X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ADV X3 = -6,23

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ADV X4 = 0,24

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ADV Z'' Score = -161,47

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ADV to -9,57%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -48%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ADV to -47,85%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
ECD30 Mar 2009
0,00%
ATS30 Wrz 2009
4,76%
ATS30 Gru 2009
-2,02%
TEX30 Mar 2010
-16,98%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
POX30 Mar 2010
-5,36%
TEX30 Cze 2010
40,91%
PRO30 Gru 2010
-9,27%
REG30 Gru 2010
-9,27%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
REG30 Mar 2011
-48,91%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
WIS30 Cze 2011
-6,45%
EKA30 Cze 2011
-39,89%
EKA30 Wrz 2011
-19,09%
DRE30 Wrz 2011
-63,16%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
DSS30 Gru 2012
9,40%
DRE30 Gru 2012
41,94%
ADS 30 Gru 2012
-33,33%
EPD30 Gru 2012
-50,00%
EPD30 Mar 2013
23,08%
ADS30 Mar 2013
0,00%
ABM30 Mar 2013
51,52%
ADS 30 Cze 2013
0,00%
ADS30 Wrz 2013
-50,00%
ADS 30 Gru 2013
0,00%
DSS30 Gru 2013
7,34%
DRE 30 Gru 2013
-45,95%
REG30 Gru 2013
0,00%
RHD30 Mar 2014
-9,23%
DRE30 Mar 2014
-7,50%
ADS30 Mar 2014
100,00%
ADS30 Cze 2014
-50,00%
DRE30 Cze 2014
2,70%
WES30 Cze 2014
-29,55%
REG30 Wrz 2014
300,00%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
ADS30 Wrz 2014
0,00%
DRE30 Gru 2014
50,00%
O2O30 Gru 2014
-18,18%
BDL30 Mar 2015
-28,57%
ADS30 Mar 2015
0,00%
B3S30 Cze 2015
-36,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
EFH 30 Cze 2015
-45,45%
DRE30 Gru 2015
350,00%
DRE30 Mar 2016
-40,74%
DRE30 Cze 2016
15,63%
REG30 Cze 2016
-11,67%
DRE30 Wrz 2016
-32,97%
OIL30 Wrz 2016
6546,67%
OIL30 Gru 2016
-20,06%
KRS30 Gru 2016
33,33%
KRS30 Mar 2017
-37,50%
OIL30 Mar 2017
-75,66%
OIL30 Cze 2017
0,00%
FOT30 Cze 2017
-10,71%
OIL30 Wrz 2017
0,00%
ALM30 Wrz 2017
-43,84%
MIR30 Wrz 2017
12,23%
MIR30 Gru 2017
-30,81%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
ONO30 Gru 2017
7,14%
MIR30 Mar 2018
2,74%
MIR30 Cze 2018
12,00%
PRC30 Cze 2018
-33,33%
SCO30 Wrz 2019
0,00%
SCO30 Gru 2019
0,00%
URS30 Gru 2019
0,00%
KAN30 Gru 2019
0,00%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
PHR30 Cze 2020
-22,03%
URS30 Wrz 2020
17,86%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
MAB30 Gru 2020
329,21%
PBG30 Gru 2020
0,00%
URS30 Gru 2020
66,67%
URS30 Mar 2021
-28,18%
VTL30 Mar 2021
-11,61%
RBW30 Mar 2021
19,47%
ITM30 Mar 2021
-22,03%
MAB30 Cze 2021
3,36%
PBG30 Cze 2021
0,00%
BDZ30 Cze 2021
-2,27%
PBG30 Wrz 2021
0,00%
MAB30 Wrz 2021
-19,48%
ITM30 Wrz 2021
-35,14%
PBG30 Gru 2021
0,00%
WIS30 Gru 2021
-3,33%
WIS30 Mar 2022
-6,90%
PBG30 Mar 2022
0,00%
ITM30 Mar 2022
-36,84%
PBG30 Cze 2022
0,00%
WIS30 Cze 2022
-14,81%
WIS30 Wrz 2022
-4,35%
PTH30 Wrz 2022
0,00%
PBG30 Wrz 2022
0,00%
PBG30 Gru 2022
0,00%
MAN30 Gru 2022
-7,06%
ALG30 Gru 2022
-3,92%
WIS30 Gru 2022
9,09%
ALG30 Mar 2023
-8,16%
PBG30 Mar 2023
0,00%
PBG30 Cze 2023
0,00%
PBG30 Wrz 2023
0,00%
ALG30 Wrz 2023
-13,74%
EEX30 Wrz 2023
0,00%
ALG30 Gru 2023
-4,46%
ADV30 Gru 2023
7,87%
PBG30 Gru 2023
0,00%