HDR

   Przedsiębiorstwo Hydrauliki Siłowej Hydrotor SA (HDR)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (7,47%)   ROA (5,16%)   ROCE (7,57%)   
(HDR) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 16:30:38


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (36,50%)   
(HDR) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2021-06-18 16:30:38


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HDR X1 = 0,36

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HDR X2 = 0,76

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HDR X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HDR X4 = 2,05

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HDR Z'' Score = 10,64

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HDR to 13,71%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -1%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HDR to -1,39%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2020-08-123.23 %1.00 zł32.68%
2019-08-125.59 %2.10 zł72.24%
2018-08-124.57 %2.00 zł62.93%
2017-09-124.78 %2.00 zł66.54%
2016-09-124.83 %2.00 zł60.96%
2015-09-085.37 %2.00 zł66.73%
2014-09-085.21 %2.00 zł67.55%
2013-08-165.59 %2.00 zł79.22%
2012-08-274.06 %1.25 zł39.65%
2011-08-253.09 %0.85 zł47.65%
2010-08-253.55 %1.25 zł76.00%
2009-09-155.04 %1.80 zł43.01%
2008-08-265.05 %2.10 zł48.25%
2007-08-271.46 %1.00 zł31.31%
2006-09-121.86 %0.80 zł36.89%
2005-07-263.86 %0.70 zł41.60%
2004-07-272.47 %0.40 złb.d.
2003-07-037.34 %0.40 złb.d.
2002-07-036.38 %0.25 złb.d.
2001-07-1113.00 %0.52 złb.d.
2000-06-164.55 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TLX30 Cze 2008
-23,53%
LEN30 Wrz 2008
-63,53%
WAS30 Mar 2009
-13,29%
U2K30 Mar 2010
-17,32%
IMX30 Mar 2010
-19,75%
IMX30 Cze 2010
-8,46%
RON30 Mar 2011
1,42%
ELZ30 Cze 2011
-22,86%
TIM30 Mar 2012
-28,70%
PLA30 Mar 2013
13,18%
ASE30 Mar 2013
-17,03%
ELT30 Mar 2013
-14,39%
ASE 30 Wrz 2013
-2,76%
PRD30 Wrz 2013
3,20%
RLP30 Wrz 2013
7,29%
HDR30 Mar 2014
-4,73%
RLP30 Cze 2014
-9,66%
PRD30 Cze 2014
-18,80%
RLP30 Mar 2015
-8,76%
ENP30 Mar 2015
-6,00%
RLP30 Cze 2015
7,40%
ENP30 Wrz 2016
-1,01%
COL30 Wrz 2016
-6,40%
HDR30 Wrz 2016
-1,76%
PRT30 Gru 2016
19,67%
ZAP30 Mar 2017
-10,87%
HDR30 Mar 2017
3,66%
MAK30 Mar 2017
-3,17%
ZAP30 Cze 2017
14,02%
RLP30 Gru 2017
3,42%
ZAP30 Mar 2018
-17,84%
ASE30 Mar 2018
-19,23%
HDR30 Mar 2019
9,55%
ENP30 Wrz 2019
36,36%
HDR30 Gru 2019
-17,06%
RLP30 Mar 2020
16,15%
HDR30 Wrz 2020
-5,63%