MDG

   Medicalgorithmics SA (MDG)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-109,93%)   ROA (-75,38%)   ROCE (-84,56%)   
(MDG) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-06-30 18:37:13


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-25,40%)   
(MDG) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-06-30 18:37:13


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MDG X1 = -0,25

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MDG X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MDG X3 = -3,83

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MDG X4 = 0,49

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MDG Z'' Score = -23,65

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -37%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MDG to -36,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -80%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MDG to -79,97%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018-07-141.04 %1.42 zł15.22%
2017-07-120.68 %2.00 zł17.17%
2016-07-060.78 %1.85 zł45.90%
2015-07-030.73 %1.60 zł38.06%
2014-07-010.50 %1.35 zł42.48%
2013-07-011.41 %1.10 zł50.60%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
MDS30 Gru 2007
-56,33%
ATS30 Gru 2007
112,74%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
ATS30 Wrz 2008
10,16%
PLJ30 Mar 2010
-18,67%
KBD30 Wrz 2010
-9,80%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
RHD30 Mar 2012
-41,98%
ADS30 Cze 2012
20,00%
PBG30 Mar 2013
51,47%
PBG30 Cze 2013
-55,46%
PBG30 Wrz 2013
-29,25%
WES30 Gru 2013
25,00%
WES30 Mar 2014
-20,00%
CLE30 Mar 2015
4,76%
APL30 Mar 2015
-10,71%
APL30 Cze 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
REG30 Mar 2016
-10,45%
ITB30 Cze 2017
-7,89%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
MAB30 Mar 2018
21,28%
IBS30 Wrz 2018
-24,62%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
ITB30 Mar 2019
8,70%
URS30 Cze 2019
71,95%
ELB30 Gru 2019
-84,10%
ELB30 Mar 2020
100,76%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%
BDZ30 Gru 2020
15,90%
ITB30 Gru 2020
35,51%
VTL30 Gru 2020
62,59%
MEX30 Mar 2021
6,13%
MIR30 Mar 2021
0,00%
BDZ30 Mar 2021
-22,12%
IBS30 Cze 2021
-39,17%
MIR30 Cze 2021
21,83%
ITB30 Cze 2021
-10,42%
MAN30 Cze 2021
-28,09%
ITB30 Wrz 2021
-12,40%
MIR30 Wrz 2021
-23,70%
BAH30 Wrz 2021
-14,08%
IDM30 Mar 2022
-26,36%
OPF30 Mar 2022
-40,00%
MDG30 Mar 2022
-50,22%
VTL30 Mar 2022
-46,69%