MAB

   Mabion SA (MAB)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 62,80 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: I kwartał 2021
aktualizacja wskaźników: 1 Sie 2021
siła relatywna: -8,13% (82,48)
siła relatywna WIG: 6,44%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia1,66%0,91%3,95%1,65%1,0211,41%
WIG7,47%3,68%5,86%3,86%0,7612,24%
MAB0,00%-53,19%-1000,00%-1000,00%0,0011,50%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (MAB) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (MAB) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (MAB) - rozwodnienie kapitału
(MAB) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (MAB) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
6 Maj 202145.9 zł-17.2%
13 Paź 202027.6 zł-38.4%
29 Maj 2018102 zł67.8%
22 Wrz 2017101.7 zł53.9%
4 Kwi 201315.4 zł80.5%
  ranking:
C+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MAB X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MAB X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MAB X3 = -0,24

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MAB X4 = 5,83

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MAB Z'' Score = 8,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,49
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MAB to -8,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -33%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MAB to -32,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PGM30 Gru 2004
-87,38%
PGM30 Mar 2005
69,55%
PGM30 Cze 2005
-40,82%
PGM30 Wrz 2005
6,90%
PGM30 Gru 2005
0,00%
PGM30 Mar 2006
-5,81%
PGM30 Wrz 2006
78,34%
SWD30 Wrz 2006
-28,30%
DUO30 Mar 2008
-39,70%
OPG30 Gru 2008
-25,93%
ECD30 Mar 2009
0,00%
WIS30 Mar 2010
-12,09%
KBD30 Wrz 2010
-9,80%
KBD30 Gru 2010
-8,70%
MDS30 Gru 2010
-56,44%
PRO30 Mar 2011
-49,64%
REG30 Mar 2011
-48,91%
EKA30 Cze 2011
-39,89%
DRE30 Mar 2012
47,06%
ADS30 Mar 2012
-37,50%
JAG30 Mar 2012
-61,11%
O2O30 Mar 2012
-73,86%
O2O30 Cze 2012
-22,50%
ADS30 Cze 2012
20,00%
DRE30 Cze 2012
-22,00%
DSS30 Wrz 2012
-9,30%
HBP30 Wrz 2012
-33,33%
DSS30 Gru 2012
9,40%
DRE30 Gru 2012
41,94%
EPD30 Mar 2013
23,08%
PBG30 Mar 2013
51,47%
PBG30 Cze 2013
-55,46%
PBG30 Wrz 2013
-29,25%
REG30 Wrz 2013
0,00%
WES30 Gru 2013
25,00%
ALT30 Gru 2013
-6,98%
WES30 Mar 2014
-20,00%
WES30 Cze 2014
-29,55%
DRE30 Wrz 2014
-57,89%
APL30 Mar 2015
-10,71%
CLE30 Mar 2015
4,76%
IDE30 Mar 2015
0,00%
IDE30 Cze 2015
-50,00%
CLE30 Cze 2015
-4,55%
APL30 Cze 2015
0,00%
IDE30 Wrz 2015
0,00%
FOT30 Wrz 2015
-13,79%
REG30 Mar 2016
-10,45%
KRS30 Mar 2016
-23,53%
SKT30 Mar 2017
-19,35%
SKT30 Cze 2017
-12,00%
ITB30 Cze 2017
-7,89%
SKT30 Wrz 2017
-4,55%
ZRE30 Gru 2017
4,76%
ALM30 Gru 2017
-39,02%
MAB30 Mar 2018
21,28%
MAB30 Gru 2018
-18,01%
ITB30 Mar 2019
8,70%
URS30 Cze 2019
71,95%
URS30 Mar 2020
23,21%
URS30 Cze 2020
-18,84%
ELB30 Cze 2020
-51,70%
ELB30 Wrz 2020
-45,31%
FFI30 Wrz 2020
-53,64%
MAB30 Wrz 2020
-31,99%
URS30 Wrz 2020
17,86%
URS30 Gru 2020
66,67%
OTS30 Gru 2020
159,94%
MAB30 Gru 2020
329,21%
ITB30 Gru 2020
35,51%
BDZ30 Gru 2020
15,90%
BDZ30 Mar 2021
-22,12%
MAB30 Mar 2021
-14,07%
MEX30 Mar 2021
6,13%
MIR30 Mar 2021
0,00%
RBW30 Mar 2021
19,47%
URS30 Mar 2021
-28,18%