MIL

   Bank Millennium SA (MIL)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-6,82%)   ROA (-0,36%)   ROCE (0,83%)   
(MIL) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:50:37


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-44,46%)   
(MIL) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:50:37


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MIL X1 = -0,44

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MIL X2 = 0,05

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MIL X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MIL X4 = 0,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MIL Z'' Score = 0,55

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 0,55
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -4%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MIL to -3,94%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -19%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MIL to -18,91%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014-05-022.44 %0.22 zł49.81%
2013---
2012---
2011-05-111.83 %0.10 zł37.21%
2010---
2009---
2008-04-302.43 %0.19 zł34.95%
2007-05-041.60 %0.17 zł47.99%
2006-06-309.00 %0.54 zł80.87%
2005-04-058.28 %0.28 zł98.86%
2004---
2003---
2002---
2001---
2000-03-070.47 %0.08 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IPE30 Cze 2009
1,52%
IRE30 Cze 2009
192,82%
EMK30 Gru 2012
-55,56%
OPG30 Cze 2013
0,20%
GNT30 Gru 2013
11,48%
CLE30 Mar 2014
-22,70%
MBR30 Cze 2015
1,76%
MBR30 Gru 2015
53,89%
JSW30 Gru 2015
17,07%
JSW30 Mar 2016
35,46%
JSW30 Cze 2016
210,53%
SWD30 Mar 2017
-22,46%
SWD30 Cze 2017
-14,02%
GRI30 Cze 2018
-4,92%
GNB30 Wrz 2018
-35,09%
GNB30 Mar 2019
-24,32%
BMC30 Mar 2019
907,69%
4FM30 Cze 2020
5,03%
BMC30 Wrz 2020
66,51%
VTL30 Wrz 2020
-7,74%
MBK30 Gru 2022
-7,36%
MIL30 Mar 2023
50,00%
MIL30 Cze 2023
-6,94%
MBK30 Cze 2023
-6,16%