TPE

   Tauron Polska Energia SA (TPE)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-1,62%)   ROA (-0,73%)   ROCE (-0,01%)   
(TPE) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-10-07 07:54:52


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (-5,09%)   
(TPE) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-10-07 07:54:52


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TPE X1 = -0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TPE X2 = 0,05

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TPE X3 = 0

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TPE X4 = 0,15

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TPE Z'' Score = 3,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 3,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -27%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TPE to -27,05%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -43%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TPE to -43,2%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-07-203.62 %0.15 zł22.17%
2014-08-113.83 %0.19 zł24.73%
2013-05-284.73 %0.20 zł22.74%
2012-06-276.44 %0.31 zł43.84%
2011-06-272.22 %0.15 zł26.52%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BRK30 Gru 2010
-1,32%
HTM30 Mar 2011
-5,74%
ATC30 Cze 2011
-54,21%
BOW30 Gru 2012
-1,42%
BOW30 Mar 2013
-13,91%
HYP30 Mar 2013
11,86%
IND30 Mar 2013
4,65%
BOW30 Cze 2013
-22,84%
BOW30 Wrz 2013
33,57%
IDM30 Gru 2013
-12,50%
BOS30 Gru 2013
1,64%
ALM30 Gru 2014
8,41%
ALM30 Mar 2015
16,74%
ALM30 Cze 2015
-45,00%
ALM30 Wrz 2015
-28,07%
BNP30 Gru 2016
17,85%
BNP30 Mar 2017
-14,71%
BNP30 Cze 2017
15,34%
BNP30 Wrz 2017
1,48%
GCN30 Wrz 2017
-28,03%
BOS30 Gru 2017
7,98%
OPL30 Mar 2019
30,41%
OPL30 Cze 2019
-16,59%
KOM30 Wrz 2019
-9,70%
KOM30 Gru 2019
-61,57%
OPL30 Gru 2019
-17,95%
OPL30 Mar 2020
8,55%
OPL30 Cze 2020
8,66%
GKI30 Cze 2020
9,13%
GKI30 Wrz 2020
-9,89%
OPL30 Gru 2020
-1,23%
LBT30 Gru 2020
0,83%
LBT30 Mar 2021
0,41%
OPL30 Mar 2021
2,33%
MBK30 Wrz 2021
1,30%
TPE30 Cze 2022
-40,12%