MCI

   MCI Capital ASI SA (MCI)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (7,87)   c/z a.j.d:(7,87)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(MCI) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 23:28:03

    Cena do wartości księgowej:   (0,64)   c/wk a.j.d:(0,64)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(MCI) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 23:28:03

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (6,27)   
(MCI) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-12 23:28:03

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MCI X1 = 0,01

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MCI X2 = 0,92

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MCI X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MCI X4 = 4,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MCI Z'' Score = 11,69

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MCI to -2,25%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MCI to -10,8%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-09-274.12 %0.70 zł7.73%
2021-09-152.38 %0.54 zł21.29%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
LTX30 Gru 2008
61,76%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
TSG30 Wrz 2011
-24,67%
FTE30 Mar 2012
11,63%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
LSI 30 Cze 2012
9,00%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
ACP30 Gru 2012
-7,39%
INP30 Gru 2012
14,55%
ACP30 Mar 2013
1,38%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
ACP30 Cze 2013
14,73%
PLA 30 Cze 2013
5,96%
ACP30 Wrz 2013
-5,83%
INK30 Gru 2013
-1,62%
ACP30 Mar 2014
-12,58%
PRD30 Mar 2014
-7,87%
ACP30 Cze 2014
12,28%
ACP30 Wrz 2014
16,10%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
ACP30 Gru 2014
8,70%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
IZO30 Mar 2015
-5,84%
ACP30 Mar 2015
2,43%
OBL30 Mar 2016
-12,59%
OBL30 Cze 2016
63,67%
PLA30 Cze 2016
2,56%
INP30 Wrz 2016
3,58%
JHM30 Wrz 2017
10,33%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
IMC30 Cze 2018
2,90%
WST30 Cze 2018
0,00%
VIN30 Wrz 2018
-23,67%
IZO30 Cze 2019
-1,27%
IZO30 Wrz 2019
2,56%
MON30 Wrz 2019
-21,21%
MON30 Gru 2019
-47,55%
INK30 Cze 2020
0,26%
RPC30 Wrz 2020
5,48%
TSG30 Wrz 2021
-31,05%
LBW30 Gru 2021
198,13%
IZO30 Cze 2022
-10,91%
TSG30 Wrz 2022
-1,49%
MFO30 Gru 2022
20,39%
HEL30 Mar 2023
10,92%
HUB30 Cze 2023
11,76%
KPD30 Cze 2023
-12,50%
INP30 Gru 2023
0,64%
MCI30 Gru 2023
1,64%
HUB30 Gru 2023
-28,57%
TSG30 Gru 2023
4,55%
MCI30 Mar 2024
5,24%