TRI

   Triton Development SA (TRI)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 5,00 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: III kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 4 Mar 2024
siła relatywna: 7,30% (24,30)
siła relatywna WIG: 5,60%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości8,93%5,08%23,10%18,46%0,244,26%
WIG7,86%3,20%5,97%3,93%0,8713,09%
TRI-4,06%-3,49%-22,97%-23,43%0,1558,37%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (TRI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (TRI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (TRI) - rozwodnienie kapitału
(TRI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (TRI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki TRI X1 = 0,58

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki TRI X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki TRI X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki TRI X4 = 1,06

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki TRI Z'' Score = 7,98

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,98
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki TRI to 7,3%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki TRI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
JPR30 Wrz 2006
41,33%
NET30 Cze 2008
-9,97%
INC30 Cze 2009
78,95%
SNW30 Cze 2009
66,67%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
SNW30 Gru 2009
0,00%
DVL30 Mar 2010
-9,26%
DVL30 Cze 2010
8,84%
IMP30 Gru 2010
-7,19%
POL30 Mar 2011
13,56%
POL30 Cze 2011
-46,27%
DGA30 Cze 2011
-28,97%
IMC30 Wrz 2011
-14,64%
EKP30 Wrz 2011
31,58%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
POL30 Gru 2011
13,79%
EKP30 Gru 2011
16,00%
POL30 Gru 2012
-16,00%
MSX30 Mar 2013
13,04%
MSX30 Cze 2013
19,23%
PMG30 Cze 2013
-2,60%
MSX30 Wrz 2013
-74,19%
JPR 30 Wrz 2013
-3,70%
DGA30 Gru 2013
2,30%
AAT30 Mar 2014
-6,86%
ATS30 Cze 2014
-6,36%
DGA30 Cze 2014
584,09%
DGA30 Wrz 2014
-10,63%
SLZ30 Gru 2014
16,00%
DGA30 Mar 2015
22,55%
TRI30 Mar 2015
17,22%
TRI30 Cze 2015
-5,21%
DGA30 Cze 2015
-2,77%
CZT30 Cze 2015
-17,93%
FON30 Wrz 2015
-11,67%
DGA30 Wrz 2015
-25,13%
TRI30 Wrz 2015
-7,50%
SLZ30 Wrz 2015
13,90%
SLZ30 Gru 2015
5,65%
TRI30 Gru 2015
7,57%
SKL30 Gru 2015
-7,84%
DGA30 Gru 2015
0,67%
CRM30 Mar 2016
8,25%
CZT30 Mar 2016
7,06%
SKL30 Mar 2016
6,38%
TRI30 Mar 2016
5,53%
SKL30 Cze 2016
4,00%
DGA30 Gru 2016
11,55%
PBF30 Cze 2017
-19,12%
PBF30 Wrz 2017
-50,00%
ATS30 Wrz 2017
6,15%
NXG30 Gru 2017
-26,09%
NXG30 Mar 2018
31,37%
PBF30 Mar 2018
-12,50%
PBF30 Cze 2018
-14,29%
KCI30 Cze 2018
5,45%
KCI30 Wrz 2018
-18,97%
PBF30 Wrz 2018
-52,08%
PBF30 Gru 2018
30,43%
CRM30 Gru 2018
9,91%
CPA30 Gru 2018
-9,63%
AAT30 Gru 2018
49,72%
AAT30 Mar 2019
-0,75%
CRM30 Mar 2019
-19,67%
PBF30 Mar 2019
-23,33%
PBF30 Cze 2019
-8,70%
CRM30 Cze 2019
-2,04%
CRM30 Wrz 2019
4,17%
PBF30 Wrz 2019
-14,29%
INC30 Gru 2019
2,67%
SNW30 Gru 2019
-4,84%
CRM30 Gru 2019
4,00%
08N30 Gru 2019
3,75%
08N30 Mar 2020
1,20%
CRM30 Mar 2020
43,27%
TRI30 Wrz 2021
10,43%
MWT30 Mar 2022
10,65%
TBL30 Cze 2022
-15,71%
KCI30 Cze 2022
-19,54%
KCI30 Wrz 2022
15,71%
TBL30 Wrz 2022
-16,44%
PBF30 Wrz 2022
-12,24%
TBL30 Gru 2022
7,48%
VTI30 Gru 2022
0,00%
VTI30 Mar 2023
0,00%
VTI30 Wrz 2023
0,00%
TRI30 Wrz 2023
15,12%
KCI30 Wrz 2023
-2,11%