HDR

   Hydrotor SA (HDR)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (39,25%)   
(HDR) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 20:30:58

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (112,86%)   
(HDR) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-19 20:30:58

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HDR X1 = 0,23

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HDR X2 = 0,65

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HDR X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HDR X4 = 0,97

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HDR Z'' Score = 7,74

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,74
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HDR to -6,53%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -29%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HDR to -28,81%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-064.76 %2.00 zł55.00%
2022-09-075.14 %2.00 zł66.72%
2021-08-235.17 %2.00 zł99.52%
2020-08-123.23 %1.00 zł32.68%
2019-08-125.59 %2.10 zł72.24%
2018-08-124.57 %2.00 zł62.93%
2017-09-124.78 %2.00 zł66.54%
2016-09-124.83 %2.00 zł60.96%
2015-09-085.37 %2.00 zł66.73%
2014-09-085.21 %2.00 zł67.55%
2013-08-165.59 %2.00 zł79.22%
2012-08-274.06 %1.25 zł39.65%
2011-08-253.09 %0.85 zł47.65%
2010-08-253.55 %1.25 zł76.00%
2009-09-155.04 %1.80 zł43.01%
2008-08-265.05 %2.10 zł48.25%
2007-08-271.46 %1.00 zł31.31%
2006-09-121.86 %0.80 zł36.89%
2005-07-263.86 %0.70 zł41.60%
2004-07-272.47 %0.40 złb.d.
2003-07-037.34 %0.40 złb.d.
2002-07-036.38 %0.25 złb.d.
2001-07-1113.00 %0.52 złb.d.
2000-06-164.55 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IMP30 Cze 2005
-26,21%
TLX30 Cze 2005
-13,06%
WLB30 Wrz 2005
-12,39%
WLB30 Mar 2006
3,51%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
PCE30 Mar 2007
146,13%
MZA30 Wrz 2007
2,77%
POL30 Gru 2007
0,00%
ONO30 Cze 2008
14,84%
PPS30 Cze 2009
6,67%
DPL30 Wrz 2009
-16,51%
LEN30 Wrz 2009
24,84%
BCM30 Wrz 2009
-7,26%
BCM30 Mar 2010
-5,40%
CTC30 Mar 2010
2,86%
MZA30 Mar 2010
102,70%
PLT30 Cze 2010
13,89%
ATG30 Gru 2012
24,51%
ATG30 Mar 2013
14,17%
TIM30 Gru 2014
1,69%
TIM30 Mar 2015
58,33%
BBD30 Cze 2016
0,00%
BBD30 Wrz 2016
-9,68%
BBD30 Mar 2017
-10,23%
PHN30 Cze 2017
3,39%
ATR30 Wrz 2017
-17,73%
AGO30 Gru 2017
0,42%
AGO30 Cze 2018
-32,08%
DPL30 Gru 2019
-11,29%
MON30 Wrz 2020
7,47%
SOL30 Wrz 2020
13,29%
PWX30 Gru 2023
-8,50%
KPD30 Mar 2024
-13,45%
HDR30 Mar 2024
-3,99%