HDR

   Hydrotor SA (HDR)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (36,69%)   
(HDR) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 13:29:51

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (110,93%)   
(HDR) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 13:29:51

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
B
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HDR X1 = 0,24

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HDR X2 = 0,7

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HDR X3 = -0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HDR X4 = 1,16

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HDR Z'' Score = 8,26

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,26
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HDR to -2,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -23%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HDR to -22,62%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-064.76 %2.00 zł55.00%
2022-09-075.14 %2.00 zł66.72%
2021-08-235.17 %2.00 zł99.52%
2020-08-123.23 %1.00 zł32.68%
2019-08-125.59 %2.10 zł72.24%
2018-08-124.57 %2.00 zł62.93%
2017-09-124.78 %2.00 zł66.54%
2016-09-124.83 %2.00 zł60.96%
2015-09-085.37 %2.00 zł66.73%
2014-09-085.21 %2.00 zł67.55%
2013-08-165.59 %2.00 zł79.22%
2012-08-274.06 %1.25 zł39.65%
2011-08-253.09 %0.85 zł47.65%
2010-08-253.55 %1.25 zł76.00%
2009-09-155.04 %1.80 zł43.01%
2008-08-265.05 %2.10 zł48.25%
2007-08-271.46 %1.00 zł31.31%
2006-09-121.86 %0.80 zł36.89%
2005-07-263.86 %0.70 zł41.60%
2004-07-272.47 %0.40 złb.d.
2003-07-037.34 %0.40 złb.d.
2002-07-036.38 %0.25 złb.d.
2001-07-1113.00 %0.52 złb.d.
2000-06-164.55 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RMK30 Mar 2005
13,89%
RMK30 Cze 2005
13,17%
WLB30 Cze 2005
-7,63%
TLX30 Cze 2005
-13,06%
CIE30 Cze 2005
2,21%
WLB30 Wrz 2005
-12,39%
RMK30 Wrz 2005
30,17%
WLB30 Mar 2006
3,51%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
PCE30 Mar 2007
146,13%
ONO30 Cze 2008
14,84%
NET30 Wrz 2009
16,71%
LEN30 Wrz 2009
24,84%
BCM30 Wrz 2009
-7,26%
AAT30 Gru 2009
9,17%
PLT30 Gru 2009
2,27%
PLT30 Mar 2010
-20,00%
BCM30 Mar 2010
-5,40%
BCM30 Cze 2010
5,49%
PLT30 Cze 2010
13,89%
TLX 30 Gru 2012
61,79%
ARM30 Mar 2013
24,22%
DRP30 Cze 2013
-27,93%
AGO30 Cze 2013
13,37%
AGO30 Wrz 2013
0,51%
IFR30 Wrz 2013
-0,63%
DRP30 Mar 2014
-47,59%
AGO30 Gru 2014
31,88%
DPL30 Gru 2019
-11,29%
MOJ30 Wrz 2021
3,07%
WAS30 Wrz 2023
-2,92%
PWX30 Gru 2023
-8,50%
HDR30 Gru 2023
-6,86%