BDZ

   Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(BDZ) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(BDZ) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

    Niestabilność przychodów:
(BDZ) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(BDZ) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(BDZ) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(BDZ) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(BDZ) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

    Kapitał własny:
(BDZ) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(BDZ) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-30 11:45:14

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BDZ X1 = -2,87

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BDZ X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BDZ X3 = -1,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BDZ X4 = 0,26

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BDZ Z'' Score = -22,49

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: poniżej 0
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BDZ to 8,99%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -50%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BDZ to -49,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-046.43 %1.80 zł49.65%
2011-07-054.22 %1.80 zł46.17%
2010-07-075.79 %1.80 zł68.76%
2009-07-076.53 %1.80 zł92.75%
2008-07-016.21 %1.80 zł95.91%
2007-06-275.29 %1.80 zł95.67%
2006-07-175.83 %1.75 zł98.79%
2005-07-115.85 %1.75 zł99.49%
2004-07-134.02 %1.65 złb.d.
2003-07-086.98 %1.50 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BDL30 Cze 2006
8,89%
NVT30 Cze 2007
-46,11%
ODL30 Gru 2009
89,29%
ODL30 Mar 2010
10,06%
SFS30 Mar 2010
-5,93%
SFS30 Mar 2011
9,29%
TVL30 Mar 2012
-6,04%
MTL30 Wrz 2012
-33,33%
ENE 30 Cze 2013
10,45%
ENE 30 Wrz 2013
16,64%
IDE30 Wrz 2014
-33,33%
WLB30 Wrz 2014
21,62%
B3S30 Gru 2015
85,71%
CLE30 Cze 2016
159,26%
LRQ30 Cze 2016
61,23%
BAL30 Gru 2017
23,57%
DRE30 Mar 2018
-56,98%
DRE30 Cze 2018
-8,11%
DRE30 Wrz 2018
-8,82%
DRE30 Gru 2018
74,19%
QMK30 Gru 2018
-57,58%
SFS30 Mar 2019
-3,45%
ONO30 Cze 2019
-12,84%
CCC30 Cze 2019
-17,50%
LPP30 Gru 2020
9,23%
CDL30 Cze 2021
15,09%
B2430 Cze 2021
-13,21%
ONO30 Cze 2021
-4,52%
TXM30 Cze 2021
0,00%
TXM30 Wrz 2021
0,00%
B2430 Wrz 2021
-16,05%
TXM30 Gru 2021
0,00%
TXM30 Mar 2022
0,00%
BDZ30 Cze 2022
0,89%
BDZ30 Mar 2023
1446,22%