ABS

   Asseco BS SA (ABS)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 54,80 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 3 Mar 2024
siła relatywna: 9,78% (21,01)
siła relatywna WIG: 7,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka5,79%2,21%4,00%1,51%1,26-934,35%
WIG7,86%3,20%5,97%3,93%0,8713,09%
ABS26,28%19,92%28,76%24,97%0,808,17%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (ABS) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (ABS) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (ABS) - rozwodnienie kapitału
(ABS) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (ABS) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
17 Kwi 201311.08 zł-9.7%
14 Kwi 201010.17 zł544.1%
7 Sty 20095.2 zł78.8%
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABS X1 = 0,08

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABS X2 = 1,63

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABS X3 = 0,22

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABS X4 = 16,07

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABS Z'' Score = 27,45

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABS to 9,78%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABS to -0,36%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-075.37 %2.30 zł90.12%
2022-06-085.16 %2.12 zł87.85%
2021-06-165.73 %2.00 zł87.47%
2020-05-175.00 %1.80 zł81.91%
2019-05-295.24 %1.50 zł80.11%
2018-05-134.81 %1.30 zł86.65%
2017-05-104.14 %1.27 zł99.99%
2016-05-104.95 %1.00 zł99.73%
2015-05-125.35 %0.85 zł99.42%
2014-05-096.22 %0.80 zł99.65%
2013-05-136.99 %0.79 zł99.50%
2012-05-099.09 %0.96 zł107.53%
2011-05-117.32 %0.90 zł99.95%
2010-05-058.11 %0.75 zł111.76%
2009-05-216.10 %0.42 zł58.49%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
YWL30 Wrz 2006
18,97%
JSW30 Gru 2011
12,31%
LPP30 Wrz 2012
33,82%
PSW30 Cze 2014
9,43%
SNK30 Cze 2015
-14,09%
BTM30 Gru 2015
18,62%
BTM30 Mar 2016
-20,06%
IMS30 Cze 2017
-1,39%
MDG30 Wrz 2017
-20,30%
ABS30 Mar 2018
-7,47%
PAS30 Cze 2021
8,00%
PSW30 Cze 2021
8,21%
STH30 Gru 2022
4,05%
STH30 Mar 2023
34,72%
IFI30 Wrz 2023
5,76%
  informacje o spółce
Asseco Business Solutions SA to firma z branży informatycznej specjalizująca się w dostarczaniu oprogramowania oraz doradztwie dotyczącym oprogramowania. ABS SA opracowuje jedne z najnowocześniejszych solucji dla firm, zarówno tych największych jak i tych mniejszych. Klientami spółki są przedsiębiorstwa z różnych branż i sektorów. Spółka jest częścią grupy kapitałowej Asseco w skład, której wchodzą również: Asseco Central Europe, Asseco South Eastern Europe. Spółka za pomocą kilku marek (Softlab, Safo, Incenti) promuje produkty służące do zarządzania przedsiębiorstwami, wykorzystywania zasobów poza-firmowych (outsourcing) oraz tzw. e-lerningu czyli nauki i szkoleń za pomocą internetu, bez konieczności spotykania. Dodatkowo firma posiada markę KOMA, która specjalizuje się w zagadnienia Human Resources czyli zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo ciekawy jest fakt, iż w ciągu ostatnich lat oprogramowanie spółki trafiło do ponad 55 tysięcy różnych firm, co świadczy o ogromnej sile marki promowanej przez ABS SA, ale także jest swego rodzaju zapewnieniem jakości dostarczanych produktów. Sieć biur spółki jest rozsiana po całym kraju. Siedziby firmy można znaleźć w kilkunastu polskich miastach. Spółka współpracuje z najbardziej znanymi ogólnoświatowymi przedsiębiorstwami. Pierwsze notowanie akcji ABS SA odbyło się w listopadzie 2007 roku. Już w dwa lata po debiucie spółka zaczęła wypłacać regularną dywidendę, która oceniona została na wysoką, gdyż średnia za lata 2009 - 2011 wyniosła 6,6%, a więc była porównywalna z zyskiem z lokat bankowych.