HEL

   Helio SA (HEL)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(HEL) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(HEL) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

    Niestabilność przychodów:
(HEL) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(HEL) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(HEL) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(HEL) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(HEL) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

    Kapitał własny:
(HEL) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(HEL) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-22 09:33:44

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki HEL X1 = 0,38

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki HEL X2 = 0,48

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki HEL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki HEL X4 = 0,87

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki HEL Z'' Score = 8,86

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,86
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki HEL to 15,7%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki HEL to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRT30 Cze 2009
16,27%
LSI30 Gru 2011
4,83%
LSI 30 Cze 2012
9,00%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
ACP30 Wrz 2012
1,50%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
ACP30 Gru 2012
-7,39%
ACP30 Mar 2013
1,38%
ACP30 Cze 2013
14,73%
ENA30 Cze 2013
10,80%
ACP30 Wrz 2013
-5,83%
INK30 Gru 2013
-1,62%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
ACP30 Gru 2014
8,70%
ACP30 Mar 2015
2,43%
ACP30 Cze 2015
-7,29%
ACP30 Mar 2016
-9,82%
PPS30 Cze 2016
57,69%
INP30 Wrz 2016
3,58%
RPC30 Wrz 2017
18,01%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
IMC30 Cze 2018
2,90%
WST30 Cze 2018
0,00%
EMT30 Wrz 2018
-12,75%
IZO30 Cze 2019
-1,27%
IZO30 Wrz 2019
2,56%
STP30 Wrz 2019
-21,22%
RPC30 Gru 2019
-12,62%
MON30 Gru 2019
-47,55%
RPC30 Cze 2020
0,92%
RPC30 Wrz 2020
5,48%
RPC30 Gru 2020
31,60%
TSG30 Wrz 2021
-31,05%
LBW30 Gru 2021
198,13%
LWB30 Gru 2021
68,77%
LWB30 Mar 2022
-0,19%
JWW30 Cze 2022
-0,56%
HEL30 Mar 2023
10,92%
LWB30 Mar 2023
3,10%