INK

   Instal Kraków SA (INK)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 30,50 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 13 Sie 2022
siła relatywna: -9,55% (82,13)
siła relatywna WIG: -0,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo8,34%4,47%5,36%4,42%1,20-122,12%
WIG9,38%4,48%6,86%5,24%0,8711,85%
INK9,77%6,77%9,66%7,27%0,9334,27%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (INK) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (INK) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (INK) - rozwodnienie kapitału
(INK) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (INK) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
18 Kwi 201813.5 zł51.5%
18 Kwi 201813.5 zł54.8%
18 Lis 200916.5 zł75.2%
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki INK X1 = 0,34

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki INK X2 = 0,72

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki INK X3 = 0,09

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki INK X4 = 1,77

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki INK Z'' Score = 10,31

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -10%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki INK to -9,55%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -24%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki INK to -23,75%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022-07-066.31 %2.00 zł52.67%
2021-07-066.33 %2.00 zł60.99%
2020-09-019.05 %2.00 zł58.26%
2019-08-259.63 %1.70 zł38.57%
2018-07-212.17 %0.30 zł20.35%
2017-07-191.54 %0.25 zł17.94%
2016-07-201.94 %0.25 zł21.67%
2015---
2014-06-271.17 %0.20 zł10.86%
2013-06-281.38 %0.20 zł7.77%
2012---
2011---
2010-07-021.56 %0.30 zł9.36%
2009-07-021.62 %0.30 zł9.19%
2008-06-261.51 %0.30 zł11.52%
2007-07-050.25 %0.10 zł20.28%
2006-07-060.85 %0.10 zł32.66%
2005-06-081.65 %0.10 zł53.53%
2004-05-282.17 %0.10 złb.d.
2003-06-094.35 %0.10 złb.d.
2002---
2001---
2000-07-252.84 %0.25 złb.d.
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ZAP30 Gru 2006
13,19%
PJP30 Gru 2008
-2,07%
IMX30 Mar 2009
9,65%
IMX30 Cze 2009
13,32%
HDR30 Cze 2009
17,88%
IMX30 Wrz 2009
-6,58%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
ASE30 Gru 2011
8,96%
LEN30 Gru 2011
13,79%
ASE30 Mar 2012
-10,33%
ASE30 Cze 2012
17,72%
ELT30 Cze 2012
-18,36%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
INK30 Gru 2012
-3,21%
INK30 Mar 2013
-12,77%
INK 30 Cze 2013
18,78%
INK 30 Wrz 2013
14,59%
ACS30 Cze 2014
2,87%
PRT30 Wrz 2014
-13,31%
PRT30 Gru 2014
17,60%
PRD30 Gru 2014
82,83%
ACS30 Gru 2014
34,72%
PRT30 Wrz 2015
-8,60%
WAS30 Gru 2015
4,46%
PRT30 Mar 2016
0,34%
INP30 Mar 2016
-5,69%
AMB30 Cze 2016
9,04%
PRT30 Cze 2016
5,69%
INP30 Gru 2016
11,98%
AMB30 Mar 2017
5,38%
INK30 Mar 2018
12,20%
ASE30 Wrz 2018
5,50%
RLP30 Wrz 2018
14,58%
RLP30 Cze 2019
-20,59%
RLP30 Wrz 2019
0,00%
INP30 Wrz 2019
-2,04%
IND30 Wrz 2019
-3,79%
SES30 Mar 2020
13,22%
SHG30 Mar 2020
27,50%
OBL30 Mar 2020
32,47%
OBL30 Cze 2020
7,84%
OBL30 Wrz 2020
12,27%
ULM30 Wrz 2020
-2,98%
RPC30 Gru 2020
31,60%
FMF30 Gru 2020
8,48%
FMF30 Mar 2021
-3,29%
HEL30 Mar 2021
-8,33%
INK30 Mar 2021
29,51%
RPC30 Mar 2021
-1,32%
RPC30 Cze 2021
3,67%
TSG30 Cze 2021
-5,19%
INK30 Cze 2021
1,27%
INK30 Gru 2021
-0,57%
IZO30 Gru 2021
33,86%
IZO30 Mar 2022
-35,29%
INK30 Mar 2022
-4,01%
PGM30 Mar 2022
19,40%