KPD

   Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (KPD)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KPD) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KPD) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

    Niestabilność przychodów:
(KPD) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KPD) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KPD) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KPD) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KPD) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

    Kapitał własny:
(KPD) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KPD) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-09-26 04:45:41

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KPD X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KPD X2 = 0,59

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KPD X3 = 0,06

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KPD X4 = 1,87

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KPD Z'' Score = 9,26

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,26
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -7%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KPD to -7,29%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KPD to -13,95%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-195.19 %4.00 zł12.31%
2022-07-202.50 %2.00 zł9.27%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-06-173.05 %1.75 zł18.56%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
TLX30 Wrz 2008
-7,77%
WAS30 Gru 2008
-15,61%
TIM30 Gru 2008
-8,32%
LTX30 Gru 2008
61,76%
JPR30 Cze 2011
-40,77%
TSG30 Wrz 2011
-24,67%
ENA30 Gru 2011
-7,59%
ENA30 Mar 2012
-6,92%
FTE30 Mar 2012
11,63%
LSI 30 Mar 2012
-4,93%
BCM30 Cze 2012
-8,06%
ASE 30 Wrz 2012
-3,16%
ENA30 Wrz 2012
-3,79%
PLA 30 Wrz 2012
26,84%
ELT30 Gru 2012
6,63%
INP30 Gru 2012
14,55%
NVT30 Gru 2012
22,79%
ENA30 Mar 2013
-10,84%
ASE 30 Cze 2013
2,84%
PLA 30 Cze 2013
5,96%
INK30 Gru 2013
-1,62%
INK30 Mar 2014
-11,50%
ACP30 Mar 2014
-12,58%
PRD30 Mar 2014
-7,87%
ACP30 Wrz 2014
16,10%
HEL30 Wrz 2014
-17,97%
ACP30 Gru 2014
8,70%
IZO30 Gru 2014
-6,67%
ACP30 Mar 2015
2,43%
ASE30 Gru 2015
-2,04%
OBL30 Mar 2016
-12,59%
COL30 Cze 2016
6,50%
HEL30 Cze 2016
45,47%
WAS30 Cze 2016
-16,46%
PRT30 Wrz 2016
-5,06%
INP30 Wrz 2016
3,58%
ACP30 Wrz 2017
-4,99%
LTX30 Mar 2018
6,79%
OBL30 Cze 2018
-25,08%
ZAP30 Cze 2018
-14,93%
LTX30 Wrz 2018
2,21%
LTX30 Gru 2018
-4,32%
OBL30 Gru 2018
-7,04%
MON30 Cze 2019
-32,53%
MON30 Wrz 2019
-21,21%
TSG30 Wrz 2019
16,80%
MON30 Gru 2019
-47,55%
IZO30 Gru 2019
-3,13%
IZO30 Cze 2020
-9,43%
TSG30 Wrz 2021
-31,05%
MFO30 Gru 2022
20,39%
KPD30 Cze 2023
-9,17%