KPD

   Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego (KPD)

    ANALIZA PRZYCHODÓW I ZYSKÓW

    Sezonowość przychodów:
(KPD) sezonowość przychodów (mln. zł)

    Roczne przychody:
(KPD) roczne przychody (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

    Niestabilność przychodów:
(KPD) niestabilność przychodów (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

   Sezonowość zysku operacyjnego:

Pokaż / Ukryj
(KPD) sezonowość zysku operacyjnego (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

   Roczny zysk operacyjny:

Pokaż / Ukryj
(KPD) roczny zysk operacyjny (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

    Niestabilność zysku operacyjnego:
(KPD) niestabilność zysku oper. (%) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

    Sezonowość zysku netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Roczny zysk netto:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    BILANS

    Aktywa:
(KPD) aktywa (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

    Kapitał własny:
(KPD) kapitał własny (mln. zł)

    Zobowiązania:
(KPD) zobowiązania (mln. zł) www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 22:12:03

   Ocena przychodów i zysków:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE (dane w tys. zł)
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki KPD X1 = 0,19

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki KPD X2 = 0,53

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki KPD X3 = -0,17

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki KPD X4 = 1,11

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki KPD Z'' Score = 6,25

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,25
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -9%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki KPD to -8,65%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -40%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki KPD to -40%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-07-195.19 %4.00 zł12.31%
2022-07-202.50 %2.00 zł9.27%
2021---
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011---
2010---
2009---
2008-06-173.05 %1.75 zł18.56%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
INK30 Cze 2005
17,65%
IMP30 Cze 2005
-26,21%
INK30 Wrz 2005
-23,57%
WLB30 Wrz 2006
9,44%
GIW30 Gru 2006
53,17%
POL30 Gru 2007
0,00%
ONO30 Cze 2008
14,84%
URS30 Wrz 2008
-64,36%
ONO30 Gru 2008
-2,63%
PLT30 Cze 2009
23,68%
TRI30 Gru 2009
8,52%
AWB30 Cze 2010
4,68%
AAT30 Cze 2010
13,24%
BCM30 Cze 2010
5,49%
BCM30 Cze 2011
-25,09%
DUO30 Gru 2011
33,96%
IDE 30 Cze 2012
0,00%
ATG30 Gru 2012
24,51%
PRM30 Mar 2013
40,97%
MSP30 Cze 2014
-17,57%
IMX30 Wrz 2014
14,23%
TIM30 Mar 2015
58,33%
EAH30 Mar 2016
-43,74%
MSP30 Wrz 2016
-8,05%
BBD30 Gru 2016
4,76%
MSP30 Mar 2017
-20,73%
ATR30 Wrz 2017
-17,73%
CRM30 Mar 2018
-19,00%
ATR30 Cze 2018
-13,39%
AGO30 Cze 2018
-32,08%
AGO30 Wrz 2018
11,11%
DPL30 Gru 2019
-11,29%
KCH30 Gru 2019
-5,26%
PGM30 Gru 2019
-9,48%
ZMT30 Cze 2022
28,00%
CRM30 Gru 2022
-14,61%
SOL30 Cze 2023
-21,05%
CRM30 Wrz 2023
-7,81%
HDR30 Mar 2024
-3,99%
THG30 Mar 2024
10,28%
KPD30 Mar 2024
-13,45%