BIO

   Bioton SA (BIO)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 4,10 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Ochrona zdrowia
dane finansowe za: I kwartał 2022
aktualizacja wskaźników: 13 Sie 2022
siła relatywna: 2,50% (26,55)
siła relatywna WIG: -0,77%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Ochrona zdrowia0,60%0,38%3,02%2,20%0,924,63%
WIG9,38%4,48%6,86%5,24%0,8711,85%
BIO0,78%0,56%8,34%2,73%0,210,12%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (BIO) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (BIO) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (BIO) - rozwodnienie kapitału
(BIO) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (BIO) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
28 Mar 201211 zł-99.3%
11 Paź 201021 zł-99.1%
15 Cze 201021 zł-99.2%
17 Wrz 200926 zł-100%
11 Wrz 200927 zł-99.4%
2 Cze 200924 zł-99.3%
5 Maj 200931 zł-99.1%
29 Sty 200920 zł-99%
19 Gru 200819 zł-99.1%
25 Lis 200824 zł-99.2%
20 Sie 200838 zł-99.2%
3 Mar 200888 zł-99%
29 Lut 2008104 zł-99.1%
1 Lut 2008110 zł-99.1%
13 Gru 2006278 zł-99.1%
  ranking:
CCC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BIO X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BIO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BIO X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BIO X4 = 1,58

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BIO Z'' Score = 5,03

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 5,03
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 2%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BIO to 2,5%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -20%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BIO to -20,39%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IRE30 Gru 2005
21,24%
IRE30 Mar 2006
-5,98%
RDN30 Cze 2008
30,00%
LRK30 Mar 2009
6,67%
RES30 Mar 2010
-12,40%
RES30 Mar 2011
4,96%
ORB30 Mar 2011
-9,51%
GCN30 Mar 2011
-7,16%
KRS30 Mar 2012
4,72%
BBD30 Wrz 2012
8,57%
ABA30 Gru 2012
12,77%
ARC30 Cze 2013
-26,90%
MSZ 30 Cze 2013
7,69%
RAF30 Mar 2014
-1,32%
BPM30 Gru 2014
96,23%
IMX30 Wrz 2015
0,84%
PRF30 Mar 2016
-4,08%
PRF30 Cze 2016
-4,17%
ZUE30 Wrz 2017
-32,15%
CPD30 Wrz 2017
-17,89%
JWW30 Gru 2017
-7,36%
PND30 Mar 2018
3,94%
ELT30 Gru 2018
1,29%
ELT30 Mar 2019
-16,10%
PGM30 Mar 2019
-26,20%
PGM30 Wrz 2019
-2,52%
PRF30 Cze 2020
180,66%
ENI30 Wrz 2020
-10,13%
U2K30 Mar 2021
-1,18%
PPS30 Cze 2021
-14,48%
BIO30 Mar 2022
-9,51%
  informacje o spółce
Bioton SA to niezwykle prężnie rozwijająca się spółka z branży biotechnologicznej. Spółka zajmuje się głównie produkcją i odkrywaniem nowych leków oraz prowadzeniem badań klinicznych. W skład grupy kapitałowej, poza spółką matką, wchodzi jeszcze Bioton Trade Sp. z o.o. Wiele z produkowanych leków jest innowacyjnych, produkowanych tylko i wyłącznie przez Bioton SA. Takim produktem jest np. rekombinowana insulina ludzka. Firma działa również poza obszarem Polski np. na Ukrainie czy też w Rosji. Spółka sukcesywnie powiększa swój udział w światowym rynku insuliny. Grupa kapitałowa Bioton SA posiada również zaplecze badawcze w postaci Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków. Instytut ten jest jednym z największych w Polsce. Wysoką jakość badać zapewnia starannie dobierana kadra doświadczonych badaczy. Bioton powstał w 1989 roku, a w 2004 został przekształcony w spółkę akcyjną. Rok później odbyło się pierwsze notowanie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W 2008 roku spółka przejęła 2 zagraniczne przedsiębiorstwa farmaceutyczne: Pharmatex Italia i Fisiopharma, co pozwoliło jeszcze bardziej zwiększyć udział Biotonu na rynku insuliny. W ostatnim czasie strategia rozwoju spółki uległa zmianie, gdyż okazało się, że wcześniejsze dążenia do maksymalizacji mocy produkcyjnej bez posiadania wystarczającej liczby klientów, nie sprawdzają się. Aktualnie kapitalizacja spółki przekracza 3mld zł, jednak ceny akcji spółki od kilku lat pozostają w strefie groszowej.