ATC

   Arctic Paper SA (ATC)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (10,88%)   ROA (5,01%)   ROCE (11,18%)   
(ATC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-27 03:47:09


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (15,85%)   
(ATC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2022-01-27 03:47:09


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATC X1 = 0,16

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATC X2 = 0,23

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATC X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATC X4 = 0,52

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATC Z'' Score = 6,06

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,06
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 8%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATC to 8,42%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -5%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATC to -5,16%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2021-06-294.88 %0.30 zł20.07%
2020---
2019---
2018-06-184.30 %0.20 zł21.32%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-263.14 %0.18 zł85.90%
2011---
2010-06-186.36 %0.89 zł35.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BPM30 Cze 2012
5,00%
KCH 30 Cze 2012
-9,53%
MCR30 Cze 2012
32,74%
GRL30 Wrz 2012
27,78%
FRO30 Gru 2012
3,23%
TPE30 Mar 2013
0,70%
ECH30 Wrz 2014
6,06%
DEL30 Wrz 2014
-17,77%
DUO30 Gru 2014
23,60%
TRK30 Cze 2015
1,69%
DVL30 Cze 2016
9,55%
FFI30 Cze 2016
81,03%
FFI30 Wrz 2016
-18,10%
ARR30 Wrz 2016
-26,17%
ARR30 Gru 2016
2,25%
KPD30 Wrz 2018
-10,66%
MAK30 Wrz 2018
11,39%
KPD30 Gru 2018
5,50%
KST30 Gru 2018
-13,04%
KPD30 Mar 2019
7,83%
RWL30 Mar 2019
0,00%
ACP30 Cze 2019
-4,32%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
PBX30 Wrz 2019
21,33%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
ACP30 Mar 2020
14,31%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
ATD30 Mar 2020
56,52%
PPS30 Mar 2020
25,17%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
RWL30 Wrz 2020
4,59%
ACP30 Gru 2020
2,11%
ATC30 Gru 2020
7,06%
ACP30 Mar 2021
11,02%
ATC30 Cze 2021
19,16%
CMP30 Cze 2021
-4,98%
POZ30 Cze 2021
41,44%
ELZ30 Wrz 2021
-21,88%
CMP30 Wrz 2021
-16,72%
ATC30 Wrz 2021
2,86%