NTT

   NTT System SA (NTT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 6,54 zł

Gałąź gospodarki: Usługi
Branża: Informatyka
dane finansowe za: IV kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 22 Kwi 2024
siła relatywna: 5,65% (22,78)
siła relatywna WIG: 5,59%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Informatyka7,76%3,27%4,00%1,84%1,32-934,13%
WIG7,93%3,29%6,15%3,76%0,8713,72%
NTT14,15%6,47%1,83%1,48%4,3729,48%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (NTT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (NTT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (NTT) - rozwodnienie kapitału
(NTT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (NTT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki NTT X1 = 0,29

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki NTT X2 = 0,21

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki NTT X3 = 0,07

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki NTT X4 = 0,34

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki NTT Z'' Score = 6,67

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 6,67
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki NTT to 5,65%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -4%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki NTT to -3,82%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-09-251.36 %0.07 zł5.87%
2022-09-266.51 %0.30 zł23.20%
2021-09-262.55 %0.15 zł24.31%
2020-09-282.57 %0.07 zł20.65%
2019-09-235.14 %0.11 zł32.50%
2018-09-104.67 %0.12 zł103.04%
2017---
2016-06-2810.16 %0.32 zł77.25%
2015-09-106.12 %0.15 zł70.62%
2014---
2013-05-083.80 %0.03 zł69.51%
2012---
2011---
2010---
2009-07-142.10 %0.03 zł40.53%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVT30 Gru 2008
194,12%
IPF30 Cze 2009
61,36%
IPX30 Wrz 2011
-1,76%
AMB30 Wrz 2011
-26,22%
IPX30 Gru 2011
31,34%
KCH30 Gru 2011
30,75%
BPM30 Cze 2012
5,00%
ULM 30 Wrz 2012
11,29%
JSW30 Gru 2012
1,08%
FSG30 Mar 2014
14,69%
ECH30 Cze 2014
-2,80%
DEL30 Gru 2014
45,75%
DEL30 Mar 2015
23,34%
DEL30 Cze 2015
5,37%
IPX30 Gru 2015
21,63%
IPX30 Mar 2016
-3,16%
4FM30 Mar 2016
3,54%
IPX30 Cze 2016
17,14%
KST30 Wrz 2016
-33,83%
KST30 Gru 2016
45,80%
PRM30 Wrz 2018
4,88%
MDG30 Mar 2019
-13,04%
IPX30 Mar 2019
7,36%
IPX30 Cze 2019
-0,24%
ACP30 Wrz 2019
25,49%
ACP30 Gru 2019
-9,38%
PGO30 Gru 2019
-19,83%
PPS30 Mar 2020
25,17%
MGT30 Mar 2020
-0,98%
AMC30 Mar 2020
55,44%
CPR30 Cze 2020
-1,18%
ACP30 Cze 2020
1,06%
ACP30 Wrz 2020
-1,19%
MFO30 Wrz 2020
39,39%
ACP30 Gru 2020
2,11%
RWL30 Gru 2020
34,76%
ACP30 Mar 2021
11,02%
ACP30 Cze 2021
15,66%
ATC30 Cze 2021
19,16%
ACP30 Wrz 2021
0,46%
NTT30 Gru 2021
-2,39%
NTT30 Cze 2022
-3,58%
STX30 Wrz 2022
4,67%
KGH30 Mar 2023
-2,22%
ABE30 Mar 2023
24,70%
ABE30 Cze 2023
-0,96%
ATP30 Cze 2023
14,89%
ACP30 Cze 2023
-10,65%
STX30 Wrz 2023
27,20%
STX30 Gru 2023
4,72%
NTT30 Gru 2023
17,10%