SEL

   Selena FM SA (SEL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 28,30 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: II kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 21 Wrz 2023
siła relatywna: 13,52% (9,54)
siła relatywna WIG: -1,45%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo5,05%2,66%4,43%2,42%1,10-154,27%
WIG7,54%3,26%5,69%3,56%0,8812,44%
SEL10,67%5,17%6,81%3,72%1,3928,94%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SEL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SEL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SEL) - rozwodnienie kapitału
(SEL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SEL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
7 Wrz 202128 zł58.2%
11 Wrz 201717.69 zł-12.9%
10 Gru 201018.4 zł-7.6%
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEL X1 = 0,29

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEL X2 = 0,43

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEL X4 = 1,12

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEL Z'' Score = 8,43

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 8,43
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEL to 13,52%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEL to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-045.98 %1.40 zł28.40%
2022---
2021---
2020---
2019-06-012.36 %0.30 zł25.69%
2018-06-302.48 %0.30 zł100.16%
2017-07-301.58 %0.30 zł21.24%
2016-07-281.54 %0.30 zł25.56%
2015-06-111.32 %0.28 zł30.75%
2014-06-251.30 %0.28 zł31.43%
2013-07-252.79 %0.38 zł200.02%
2012---
2011-06-291.94 %0.32 zł31.20%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
SUW30 Cze 2008
15,66%
STF30 Mar 2009
32,63%
IMX30 Gru 2009
21,35%
INL30 Wrz 2011
-3,33%
PGE30 Wrz 2011
11,41%
FSG30 Wrz 2011
23,85%
PRT30 Wrz 2011
-17,56%
CMP30 Gru 2011
11,75%
NVT30 Gru 2011
1,88%
NVT30 Mar 2012
8,68%
INP30 Mar 2012
-13,49%
BDZ30 Mar 2012
-4,73%
INP30 Cze 2012
-5,01%
NVT30 Wrz 2012
0,44%
QMK30 Wrz 2012
14,66%
STF30 Wrz 2012
13,40%
U2K30 Wrz 2012
-1,86%
PAT30 Gru 2012
13,61%
DOM30 Mar 2013
22,89%
AMB30 Cze 2013
32,71%
LSI30 Wrz 2013
124,94%
PGE30 Gru 2013
16,15%
VRG30 Gru 2013
-4,89%
PGE30 Mar 2014
13,23%
ATP30 Cze 2014
0,00%
IZO30 Wrz 2014
-7,82%
EXL30 Gru 2014
-5,78%
HTM30 Gru 2014
0,60%
EXL30 Mar 2015
-14,55%
PGE30 Mar 2015
-12,53%
EDI30 Wrz 2015
-15,85%
WAS30 Wrz 2015
12,22%
SEK30 Mar 2016
7,92%
PPS30 Cze 2016
57,69%
AMB30 Gru 2016
26,96%
KGN30 Mar 2017
-1,04%
SEK30 Cze 2017
2,04%
PGE30 Wrz 2017
-9,40%
DCR30 Wrz 2017
-0,29%
KGN30 Gru 2017
-8,24%
KGN30 Mar 2018
-11,54%
IZO30 Cze 2018
-3,83%
ASE30 Cze 2018
3,81%
NEM30 Gru 2018
13,08%
STP30 Mar 2019
-27,11%
SEK30 Cze 2019
-8,70%
AML30 Cze 2019
-5,68%
SEK30 Wrz 2019
10,12%
SEK30 Gru 2019
-16,22%
SEL30 Gru 2019
-28,57%
FEE30 Wrz 2020
-15,77%
NWG30 Gru 2021
0,48%
HDR30 Wrz 2022
8,36%
VRG30 Gru 2022
-3,90%
VRG30 Mar 2023
11,56%
ARH30 Mar 2023
29,86%