SEL

   Selena FM SA (SEL)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 35,50 zł

Gałąź gospodarki: Przemysł
Branża: Budownictwo
dane finansowe za: I kwartał 2024
aktualizacja wskaźników: 24 Cze 2024
siła relatywna: 1,11% (32,23)
siła relatywna WIG: 4,57%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Budownictwo6,71%3,36%4,43%3,26%1,14-223,02%
WIG7,54%3,07%5,69%3,49%0,8313,58%
SEL10,48%5,65%7,65%4,22%1,3414,41%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (SEL) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (SEL) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (SEL) - rozwodnienie kapitału
(SEL) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (SEL) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
kierunekdata wyd.cena z dnia wyd.potencjał
14 Wrz 202325.4 zł59.1%
7 Wrz 202128 zł58.2%
11 Wrz 201717.69 zł-12.9%
10 Gru 201018.4 zł-7.6%
  ranking:
BBB+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki SEL X1 = 0,14

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki SEL X2 = 0,44

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki SEL X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki SEL X4 = 1,22

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki SEL Z'' Score = 7,56

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,56
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 1%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki SEL to 1,11%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki SEL to -7,31%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-284.23 %1.50 zł136.07%
2024-06-044.01 %1.50 zł136.07%
2023-06-045.98 %1.40 zł28.40%
2022---
2021---
2020---
2019-06-012.36 %0.30 zł25.69%
2018-06-302.48 %0.30 zł100.16%
2017-07-301.58 %0.30 zł21.24%
2016-07-281.54 %0.30 zł25.56%
2015-06-111.32 %0.28 zł30.75%
2014-06-251.30 %0.28 zł31.43%
2013-07-252.79 %0.38 zł200.02%
2012---
2011-06-291.94 %0.32 zł31.20%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
RLP30 Mar 2006
3,16%
MNI30 Wrz 2008
-22,14%
FCL30 Mar 2009
33,50%
KST30 Mar 2009
35,24%
KTY30 Cze 2010
4,05%
AMB30 Cze 2010
8,82%
AMB30 Wrz 2010
-5,79%
ACE30 Wrz 2010
-19,81%
MSO30 Wrz 2010
22,60%
NVT30 Cze 2011
-21,28%
KGN30 Cze 2011
-19,06%
KCH30 Mar 2013
-12,74%
FRO30 Cze 2013
15,81%
FRO30 Wrz 2013
16,47%
HWE30 Wrz 2013
-8,80%
KCH30 Wrz 2013
7,23%
DUO30 Wrz 2013
24,62%
SPH30 Wrz 2013
4,33%
CMP30 Gru 2013
-5,34%
FRO30 Gru 2013
18,60%
ETL30 Mar 2014
-12,07%
ENG30 Mar 2014
14,41%
KGH30 Cze 2014
2,90%
ENG30 Gru 2014
8,21%
FFI30 Gru 2014
9,68%
FFI30 Mar 2015
-2,21%
FFI30 Cze 2015
-52,63%
ENG30 Cze 2015
-25,47%
FRO30 Cze 2015
-4,46%
WAS30 Cze 2015
-11,76%
NTC30 Wrz 2015
4,65%
FRO30 Wrz 2015
-6,54%
KST30 Cze 2016
2,31%
ERG30 Cze 2016
33,73%
KGN30 Gru 2016
4,75%
LWB30 Cze 2017
12,36%
TLX30 Wrz 2017
-3,87%
TLX30 Gru 2017
3,49%
PBX30 Gru 2017
8,00%
AMC30 Cze 2018
0,92%
AMC30 Wrz 2018
4,55%
AMC30 Mar 2019
-18,49%
AMC30 Cze 2019
-5,04%
AMC30 Wrz 2019
23,72%
AMC30 Gru 2019
-44,78%
APE30 Wrz 2020
-2,20%
STX30 Cze 2021
4,78%
FTE30 Gru 2022
38,61%
FTE30 Mar 2023
-12,86%
KMP30 Cze 2023
-3,13%
PCX30 Gru 2023
-0,69%
SEL30 Mar 2024
1,43%