BIO

   Bioton SA (BIO)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (0,31%)   ROA (0,22%)   ROCE (2,30%)   
(BIO) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 02:25:16


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (0,23%)   
(BIO) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2023-11-30 02:25:16


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
B-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki BIO X1 = 0

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki BIO X2 = 0

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki BIO X3 = 0,02

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki BIO X4 = 1,38

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki BIO Z'' Score = 4,85

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 4,85
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki BIO to -6,33%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -11%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki BIO to -10,58%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
Spółka nie wypłaca dywidend
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
IRE30 Cze 2006
12,73%
EMK30 Cze 2008
-48,25%
EMK30 Mar 2009
110,53%
LRK30 Mar 2009
6,67%
EMK30 Cze 2009
17,50%
COL30 Cze 2009
32,88%
BCM30 Gru 2009
13,73%
URS30 Mar 2010
-10,81%
WFM30 Mar 2010
-10,81%
YWL30 Cze 2010
-14,07%
NTT30 Gru 2010
-1,89%
ORB30 Gru 2010
-0,98%
KRS30 Wrz 2011
4,82%
MSZ30 Mar 2013
4,84%
DPL 30 Wrz 2013
16,46%
DPL30 Gru 2013
-6,52%
DPL30 Cze 2014
11,27%
BIO30 Cze 2014
-11,33%
PEP30 Cze 2014
14,53%
INF30 Wrz 2014
-7,69%
BIO30 Wrz 2014
-18,35%
DPL30 Wrz 2014
305,06%
PLT30 Gru 2014
8,45%
RAF30 Gru 2014
-6,75%
RAF30 Mar 2015
0,33%
MZA30 Cze 2015
-11,63%
BIO30 Cze 2015
91,76%
PAT30 Wrz 2015
-26,39%
PRF30 Gru 2015
-2,65%
NET30 Mar 2016
-14,93%
BBD30 Mar 2016
-7,00%
STF30 Cze 2016
29,65%
EAH30 Mar 2017
9,52%
EAH30 Cze 2017
47,34%
BIO30 Gru 2017
22,64%
BIO30 Mar 2018
16,36%
FMG30 Mar 2019
-42,86%
MZA30 Mar 2020
6,96%
SAR30 Cze 2021
0,00%
SAR30 Wrz 2021
0,00%
MON30 Wrz 2021
-6,03%
TOW30 Gru 2021
-22,54%
PPS30 Mar 2022
-7,14%
BIO30 Cze 2022
-7,44%
BIO30 Wrz 2022
-6,65%
BCM30 Mar 2023
30,86%