MOC

   Molecure SA (MOC)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (-17,78%)   ROA (-16,56%)   ROCE (-19,65%)   
(MOC) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-24 16:25:20


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (41,45%)   
(MOC) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-24 16:25:20


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
CC+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki MOC X1 = 0,41

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki MOC X2 = 0,02

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki MOC X3 = -0,23

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki MOC X4 = 16,27

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki MOC Z'' Score = 21,57

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna -14%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki MOC to -13,83%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -41%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki MOC to -40,71%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022---
2021---
2020---
2019-12-08146.34 %15.00 zł-4609.94%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
NVG30 Cze 2007
-12,73%
ADS30 Wrz 2007
-40,68%
06N30 Cze 2008
6,45%
ONO30 Mar 2012
18,41%
BRA30 Gru 2013
258,25%
BRA30 Mar 2014
-25,18%
BRA30 Cze 2014
-59,62%
VTI30 Mar 2015
-9,09%
BRA30 Cze 2015
-4,77%
ALG30 Mar 2016
13,10%
ALG30 Cze 2016
0,00%
ALG30 Wrz 2016
37,89%
BRA30 Wrz 2016
-30,69%
ALG30 Gru 2016
-46,95%
AWM30 Gru 2016
20,00%
ALG30 Mar 2017
-37,41%
ALG30 Cze 2017
-28,85%
ICE30 Wrz 2019
-11,21%
DAT30 Wrz 2019
14,89%
XTP30 Gru 2019
-42,29%
ICE30 Mar 2020
107,32%
MOC30 Cze 2020
11,96%
NNG30 Cze 2020
44,14%
XTP30 Cze 2020
-20,35%
PDZ30 Wrz 2020
-27,69%
MOC30 Wrz 2020
189,32%
ICE30 Gru 2020
80,54%
ICE30 Mar 2021
-13,47%
ICE30 Wrz 2021
-17,02%
PDZ30 Wrz 2021
-22,08%
PTG30 Gru 2021
-26,46%
NNG30 Gru 2021
-15,76%
ICE30 Gru 2021
-12,82%
ICE30 Mar 2022
-37,06%
MOC30 Mar 2022
-56,27%
CTX30 Mar 2022
-25,93%
MOC30 Wrz 2022
2,44%
ICE30 Wrz 2022
9,76%
MOC30 Gru 2022
43,41%
GIF30 Mar 2023
22,46%
GIF30 Cze 2023
54,01%
MOC30 Cze 2023
-16,31%
GIF30 Wrz 2023
10,70%
GIF30 Gru 2023
11,76%
CPA30 Gru 2023
-13,58%