VTI

   Unfold.vc ASI SA (VTI)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 2,60 zł

Gałąź gospodarki:
Branża: Finanse pozostałe
dane finansowe za: III kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 1 Mar 2024
siła relatywna: 0,00% (63,54)
siła relatywna WIG: 7,68%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Finanse pozostałe0,61%1,48%7,39%5,27%0,54-308,16%
WIG7,66%3,20%5,94%3,92%0,8713,09%
VTI-4,21%-4,19%-32,13%-42,89%0,1012,13%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (VTI) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (VTI) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (VTI) - rozwodnienie kapitału
(VTI) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (VTI) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
CCC
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki VTI X1 = 0,12

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki VTI X2 = 0,47

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki VTI X3 = -0,03

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki VTI X4 = 100

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki VTI Z'' Score = 110,36

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 0%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki VTI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu 0%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki VTI to 0%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023---
2022-07-064.23 %0.11 zł7.19%
2021-04-262.59 %0.07 zł25.80%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
06N30 Mar 2005
-1,54%
06N30 Wrz 2005
-6,77%
JPR30 Wrz 2006
41,33%
GIW30 Mar 2008
9,48%
NET30 Cze 2008
-9,97%
SKL30 Cze 2008
-13,33%
SKL30 Wrz 2008
-18,43%
CPA30 Gru 2008
0,70%
CPA30 Mar 2009
62,50%
CPA30 Cze 2009
8,97%
SKL30 Cze 2009
0,61%
SKL30 Wrz 2009
-20,48%
CPA30 Wrz 2009
-20,78%
CPA30 Gru 2009
3,96%
DVL30 Mar 2010
-9,26%
SLZ30 Wrz 2010
0,58%
POL30 Wrz 2010
-28,13%
POL30 Gru 2010
28,26%
EKP30 Gru 2010
-5,13%
GIW30 Gru 2010
-9,29%
POL30 Mar 2011
13,56%
SKL30 Mar 2011
-32,80%
POL30 Cze 2011
-46,27%
POL30 Wrz 2011
-19,44%
IMC30 Wrz 2011
-14,64%
IMP30 Wrz 2011
-15,19%
IMP30 Gru 2011
46,27%
POL30 Gru 2011
13,79%
SLZ30 Cze 2012
9,89%
KCI30 Wrz 2012
-4,26%
CPA30 Wrz 2012
23,42%
CPA30 Gru 2012
-8,76%
CPA30 Mar 2013
1,60%
FON30 Mar 2013
0,00%
SKL30 Mar 2013
-25,14%
IDG30 Mar 2013
-22,45%
MSX30 Cze 2013
19,23%
PMG30 Cze 2013
-2,60%
FON30 Cze 2013
0,00%
IMP 30 Cze 2013
-2,70%
KCI30 Wrz 2013
-10,20%
POL30 Wrz 2013
-52,94%
POL30 Gru 2013
62,50%
KCI30 Gru 2013
-88,64%
MSX30 Gru 2013
100,00%
IMP30 Gru 2013
2,70%
CCE30 Gru 2013
8,33%
06N30 Mar 2014
947,62%
IMP30 Mar 2014
407,89%
IMP30 Cze 2014
-1,55%
KCI30 Cze 2014
-33,33%
PMG30 Wrz 2014
-15,25%
PGV30 Gru 2014
0,00%
INC30 Gru 2014
46,99%
IMP30 Mar 2015
-8,84%
IMP30 Cze 2015
-0,61%
SLZ30 Cze 2015
-6,65%
SLZ30 Wrz 2015
13,90%
SKL30 Wrz 2015
6,25%
FON30 Wrz 2015
-11,67%
GRT30 Gru 2015
33,33%
DGA30 Gru 2015
0,67%
NXG30 Gru 2015
-43,89%
SHG30 Gru 2015
-8,70%
TRI30 Gru 2015
7,57%
TRI30 Mar 2016
5,53%
NXG30 Mar 2016
-40,59%
DGA30 Mar 2016
12,67%
06N30 Mar 2016
-0,55%
06N30 Cze 2016
1,10%
DGA30 Cze 2016
-2,96%
CZT30 Cze 2016
-4,40%
CZT30 Wrz 2016
-10,34%
DGA30 Wrz 2016
-27,85%
NXG30 Wrz 2016
-52,63%
NXG30 Gru 2016
-22,22%
06N30 Gru 2016
-30,26%
06N30 Mar 2017
-47,17%
ATS30 Mar 2017
-19,48%
NXG30 Mar 2017
-7,14%
NXG30 Cze 2017
723,08%
INC30 Cze 2017
-3,16%
ATS30 Cze 2017
4,84%
06N30 Cze 2017
0,00%
ATS30 Wrz 2017
6,15%
NXG30 Wrz 2017
-35,51%
PBF30 Wrz 2017
-50,00%
INC30 Gru 2017
-8,13%
INC30 Mar 2018
-11,56%
PBF30 Mar 2018
-12,50%
ART30 Mar 2018
-18,49%
PBF30 Cze 2018
-14,29%
INC30 Cze 2018
-15,38%
IMP30 Cze 2018
-7,69%
KCI30 Cze 2018
5,45%
KCI30 Wrz 2018
-18,97%
IDG30 Wrz 2018
0,00%
IMP30 Wrz 2018
-12,96%
PBF30 Wrz 2018
-52,08%
IMP30 Gru 2018
6,38%
AAT30 Gru 2018
49,72%
AAT30 Mar 2019
-0,75%
IMP30 Mar 2019
0,00%
IMP30 Cze 2019
10,00%
CRM30 Cze 2019
-2,04%
CRM30 Wrz 2019
4,17%
FON30 Wrz 2019
433,33%
IMP30 Wrz 2019
-22,73%
INC30 Gru 2019
2,67%
PBF30 Gru 2019
100,00%
PBF30 Mar 2020
11,11%
PBF30 Cze 2020
-15,00%
AAT30 Cze 2020
-9,09%
AAT30 Wrz 2020
10,00%
PBF30 Wrz 2020
-5,88%
SHD30 Wrz 2020
21,28%
SHD30 Gru 2020
26,32%
PBF30 Gru 2020
12,50%
SHD30 Mar 2021
8,33%
SHD30 Cze 2021
-37,18%
PBF30 Cze 2021
-13,64%
PBF30 Wrz 2021
-26,32%
SHD30 Wrz 2021
-24,49%
SHD30 Gru 2021
89,19%
PBF30 Mar 2022
-25,45%
PBF30 Cze 2022
19,51%
KCI30 Cze 2022
-19,54%
KCI30 Wrz 2022
15,71%
TBL30 Wrz 2022
-16,44%
PBF30 Wrz 2022
-12,24%
INC30 Wrz 2022
14,45%
PBF30 Gru 2022
6,98%
TBL30 Gru 2022
7,48%
SKH30 Gru 2022
4,74%
VTI30 Gru 2022
0,00%
VTI30 Mar 2023
0,00%
SKH30 Mar 2023
-3,77%
SKH30 Cze 2023
6,53%
SIM30 Cze 2023
2,20%
TRI30 Wrz 2023
15,12%
VTI30 Wrz 2023
0,00%
INC30 Wrz 2023
-8,77%