WTN

   Wittchen SA (WTN)

    ANALIZA RENTOWNOŚCI

    Zwrot z kapitału:   ROE (24,91%)   ROA (17,17%)   ROCE (27,42%)   
(WTN) zwrot z kapitału % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-24 15:46:13


    Marże:   operacyjna (dostępne po zalogowaniu%)   zysku netto (dostępne po zalogowaniu%)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Produktywność:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.


    Udział kapitałów pracujących:   (32,84%)   
(WTN) udział kapitałów pracujących % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-06-24 15:46:13


   Ocena rentowności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
 
  ranking:
A
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki WTN X1 = 0,33

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki WTN X2 = 0,97

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki WTN X3 = 0,22

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki WTN X4 = 5,78

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki WTN Z'' Score = 16,13

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 6%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki WTN to 6,17%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -14%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki WTN to -14,13%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2023-06-128.83 %3.33 zł96.85%
2022-06-0113.53 %3.03 zł130.94%
2021---
2020---
2019-06-126.78 %1.00 zł58.54%
2018-05-214.12 %0.84 zł69.61%
2017-05-224.56 %0.83 zł73.86%
2016-05-023.72 %0.66 zł44.06%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
ELZ30 Gru 2007
-3,18%
MSP30 Wrz 2008
-22,79%
STP30 Wrz 2008
-50,54%
MNC30 Mar 2009
9,99%
STP30 Wrz 2009
10,39%
OEG30 Wrz 2012
14,91%
ACG30 Mar 2013
7,43%
MCL30 Cze 2013
1,10%
GEA30 Cze 2013
-0,73%
MCL30 Wrz 2013
8,83%
CIG 30 Wrz 2013
-37,07%
OEG30 Cze 2014
0,62%
MCL30 Wrz 2014
-6,33%
MCL30 Gru 2014
-2,43%
ACG30 Gru 2014
18,67%
OEG30 Mar 2015
-4,94%
PWX30 Mar 2015
-7,18%
OEG30 Cze 2015
-0,13%
OEG30 Wrz 2015
7,87%
ACG30 Wrz 2015
0,00%
MCL30 Mar 2016
-8,52%
ACG30 Cze 2016
7,97%
OEG30 Gru 2016
1,22%
IFI30 Gru 2017
-16,13%
IFI30 Mar 2018
-3,85%
ACG30 Gru 2018
15,55%
IFI30 Mar 2019
-3,93%
ACG30 Mar 2020
-0,77%
ACG30 Cze 2020
7,79%
IFI30 Cze 2020
11,59%
QRS30 Gru 2020
49,40%
TOA30 Mar 2021
25,71%
MBR30 Cze 2022
4,88%
MBR30 Wrz 2022
-1,00%
MBR30 Gru 2022
2,01%
WTN30 Gru 2022
8,76%
WTN30 Mar 2023
22,82%