ATC

   Arctic Paper SA (ATC)

    ANALIZA WARTOŚCI RYNKOWEJ

    Cena do zysku netto:   (7,11)   c/z a.j.d:(7,12)   
Cena / zysk netto informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do zysku generowanego przez tę spółkę. Np. wartość C/Z = 12 oznacza, że daną spółkę można by wykupić za równowartość 12 rocznych zysków (jeśli te pozostałyby na niezmienionym poziomie).

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/Z a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do zysku dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/Z wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/Z a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ATC) cena do zysku netto www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 15:41:51

    Cena do wartości księgowej:   (0,89)   c/wk a.j.d:(1,08)   
Cena / wartość księgowa informuje o tym jak drogie są akcje spółki w stosunku do kapitałów własnych posiadanych przez spółkę. Np. wartość C/WK = 2 oznacza, że daną spółkę można by wykupić z giełdy za podwójną wartość jej kapitałów własnych.

Pożądane są wartości jak najmniejsze, ale wciąż dodatnie.

C/WK a.j.d. oznacza wskaźnik ceny do wartości księgowej dla akcjonariuszy jednostki dominującej. Różnice pomiędzy tym wskaźnikiem, a standardowym C/WK wynikają z różnych sposobów ksiegowania zysków. Jeśli dla danej spółki nie ma oddzielnych danych dla C/WK a.j.d. oznacza to, że oba wskaźniki są równoważne.
(ATC) cena do wartości księgowej www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 15:41:51

    Cena do wartości księgowej Grahama:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do przychodów:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Wartość przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Cena do przychodów:   (0,45)   
(ATC) cena do przychodów www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-07-14 15:41:51

    Cena do zysku operacyjnego:   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

   Ocena wartości rynkowej:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    PORÓWNAJ Z...
wskaźnik: WIG branza spółka

lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A+
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ATC X1 = 0,27

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ATC X2 = 0,64

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ATC X3 = 0,1

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ATC X4 = 1,68

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ATC Z'' Score = 9,6

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 9,6
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ATC to 3,21%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -7%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ATC to -6,56%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-06-104.39 %1.00 zł25.44%
2023---
2022-06-282.91 %0.40 zł15.76%
2021-06-294.88 %0.30 zł20.07%
2020---
2019---
2018-06-184.30 %0.20 zł21.32%
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012-07-263.14 %0.18 zł85.90%
2011---
2010-06-186.36 %0.89 zł35.25%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
BCM30 Wrz 2008
-34,16%
IMX30 Cze 2009
13,32%
IMX30 Wrz 2009
-6,58%
FTE30 Gru 2010
-7,11%
INK30 Gru 2010
0,52%
INK30 Mar 2011
-10,44%
LSI30 Wrz 2011
-14,20%
ACP30 Mar 2012
-2,11%
ELT30 Cze 2012
-18,36%
STF30 Cze 2012
-12,49%
ELT30 Wrz 2012
23,21%
FTE30 Wrz 2012
12,17%
INK30 Gru 2012
-3,21%
INK30 Mar 2013
-12,77%
ACS30 Mar 2013
-7,24%
INK 30 Cze 2013
18,78%
INK 30 Wrz 2013
14,59%
ACS30 Mar 2015
-16,56%
ACS30 Wrz 2015
-2,19%
PRT30 Wrz 2015
-8,60%
PLA30 Gru 2015
26,11%
PRD30 Gru 2015
5,63%
INP30 Gru 2015
27,93%
ACS30 Gru 2015
17,36%
INP30 Mar 2016
-5,69%
INP30 Cze 2016
-18,48%
PRT30 Cze 2016
5,69%
ACS30 Cze 2016
30,56%
AMB30 Cze 2016
9,04%
AMB30 Wrz 2016
-0,75%
DCR30 Gru 2016
16,44%
INP30 Gru 2016
11,98%
AMB30 Mar 2017
5,38%
AMB30 Cze 2017
3,12%
IZO30 Gru 2017
2,00%
EDI30 Wrz 2018
-1,55%
ASE30 Gru 2018
21,74%
IND30 Wrz 2019
-3,79%
ZAP30 Wrz 2019
5,88%
SES30 Gru 2019
-30,40%
SHG30 Gru 2019
-23,08%
SHG30 Mar 2020
27,50%
SES30 Mar 2020
13,22%
RPC30 Mar 2021
-1,32%
INK30 Mar 2021
29,51%
GEA30 Mar 2021
-3,29%
HEL30 Mar 2021
-8,33%
INK30 Cze 2021
1,27%
RPC30 Cze 2021
3,67%
INK30 Gru 2021
-0,57%
INK30 Mar 2022
-4,01%
RPC30 Mar 2022
-6,27%
IZO30 Mar 2022
-35,29%
EDI30 Cze 2022
-12,94%
ATG30 Wrz 2022
19,27%
ACT30 Gru 2022
18,27%
ACT30 Mar 2023
5,98%
HEL30 Cze 2023
21,21%
ATG30 Wrz 2023
6,95%
ATG30 Gru 2023
-8,47%
ATC30 Mar 2024
16,19%