ABE

   AB SA (ABE)

    ANALIZA WYPŁACALNOŚCI I ZADŁUŻENIA

    Całkowite zadłużenie:   (68,25%)   
(ABE) całkowite zadłużenie % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 13:43:55

    Płynność (Current Ratio):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Stosunek kapitałów obcych do własnych (Capital Gearing):   (dostępne po zalogowaniu)   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Udział kapitałów własnych w aktywach trwałych:   (368,95%)   
(ABE) udział kapitałów własnych w aktywach trwałych % www.fundamentalna.net
(c) fundamentalna.net 2024-04-23 13:43:55

   Ocena wypłacalności:   
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
    DANE TABELARYCZNE
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  ranking:
A-
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki ABE X1 = 0,28

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki ABE X2 = 0,29

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki ABE X3 = 0,08

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki ABE X4 = 0,52

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki ABE Z'' Score = 7,07

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: 7,07
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 16%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki ABE to 16,06%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -2%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki ABE to -1,5%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2024-03-132.53 %2.00 zł14.24%
2023---
2022-12-272.44 %1.25 zł14.24%
2021-12-062.14 %1.00 zł16.20%
2020-12-291.50 %0.44 zł11.69%
2019---
2018---
2017---
2016---
2015-12-012.03 %0.70 zł17.78%
2014-12-192.33 %0.70 zł22.71%
2013---
2012---
2011-01-131.15 %0.30 zł9.94%
2010---
2009-12-152.05 %0.27 zł24.93%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
KGN30 Wrz 2008
4,72%
HYP30 Cze 2009
5,30%
PKN30 Mar 2011
-3,03%
DEL30 Cze 2011
-29,71%
KGN30 Wrz 2011
-4,61%
KGN 30 Gru 2011
20,41%
ABE30 Gru 2011
11,78%
ABE30 Mar 2012
-6,32%
KGN30 Cze 2012
16,34%
FRO30 Cze 2012
-23,95%
WLT30 Mar 2013
23,22%
HWE30 Cze 2013
54,96%
DEL30 Gru 2013
11,76%
FFI30 Mar 2014
6,98%
FFI30 Wrz 2014
275,76%
WDX30 Wrz 2014
-1,84%
LWB30 Cze 2015
8,74%
LWB30 Wrz 2015
-45,46%
GRL30 Gru 2015
-0,70%
KMP30 Gru 2015
18,63%
WDX30 Gru 2015
3,65%
PKN30 Mar 2016
-1,06%
PLX30 Gru 2016
2,27%
RWL30 Gru 2016
3,21%
PBX30 Cze 2017
-3,81%
EGS30 Wrz 2017
-0,35%
TLX30 Cze 2018
0,00%
TLX30 Wrz 2018
-28,13%
MCR30 Mar 2019
-8,56%
MCR30 Cze 2019
-4,30%
LTS30 Cze 2019
4,60%
KGH30 Wrz 2019
20,68%
MOL30 Wrz 2019
3,13%
MCR30 Gru 2019
-31,72%
PXM30 Cze 2020
-25,00%
PJP30 Mar 2021
-11,76%
PGN30 Wrz 2021
-4,25%
PXM30 Gru 2021
15,15%
ABE30 Gru 2021
-12,65%
PXM30 Mar 2022
-23,44%
PXM30 Gru 2022
-2,65%
FTE30 Cze 2023
2,46%
ABE30 Gru 2023
15,73%