AAT

   Alta SA (AAT)

 podstawowe informacje
Cena akcji: 1,73 zł

Gałąź gospodarki: Finanse
Branża: Nieruchomości
dane finansowe za: I kwartał 2023
aktualizacja wskaźników: 22 Wrz 2023
siła relatywna: 2,98% (31,78)
siła relatywna WIG: -1,47%

Jak interpretować siłę relatywną?
  aktualne wskaźniki

    Porównanie rentowności:
nazwaROEROAmarża operacyjnamarża zyskuproduktywnośćudział KP
Nieruchomości6,57%4,34%22,44%17,59%0,243,81%
WIG7,54%3,28%5,69%3,67%0,8812,14%
AAT2,02%2,02%416,64%667,58%0,005,49%

    Porównanie wartości rynkowej:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.

    Porównanie wypłacalności i wskaźników przepływów pieniężnych:
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
wskaźnik spółki lepszy niż branży i rynku.
wskaźnik spółki neutralny względem branży i rynku.
wskaźnik spółki gorszy niż branży i rynku.
  (AAT) - ogólna ocena spółki
lock
nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się za darmo.
  (AAT) - obrót akcjami spółki
Ten wykres pokazuje historię obrotów na spółce. Wartość dla danego dnia odpowiada minimalnym tygodniowym obrotom z ostatniego miesiąca. Tak ujęte obroty pomagają podjąć decyzję czy spółka jest wystarczająco płynna aby w nią zainwestować. Dobrą praktyką jest zaniechanie kupna spółki jeśli jej obroty są niższe niż 400 tys. zł tygodniowo.
minimalne tygodniowe obroty w ostatnim miesiącu:
  (AAT) - rozwodnienie kapitału
(AAT) liczba akcji www.fundamentalna.net
  (AAT) - rekomendacje
Lista rekomendacji mających wpływ na zachowanie się ceny akcji spółki.

Udowodniono, że większość rekomendacji nie ma wpływu na kurs akcji spółki. Te które mają wpływ to:

rekomendacje kupna z ceną docelową co najmniej 50% wyższą niż ta z dnia wydania. link

rekomendacje sprzedaży. link

Na poniższej liście znajdują się tylko rekomendacje należące do jednej z tych dwóch grup.
Brak rekomendacji
  ranking:
BBB
  ryzyko bankructwa
Z'' Score Altmana jest wskaźnikiem szacującym prawdopodobieństwo bankructwa spółki w ciągu najbliższych 2 lat. Bazuje na 4 sygnałach płynących ze spółki:

Czy kapitał pracujący jest znaczną częścią aktywów?
X1 = kapitał pracujący / aktywa
dla spółki AAT X1 = 0,05

Czy zyski zatrzymane w spółce są znaczną częścią aktywów?
X2 = zyski zatrzymane / aktywa
dla spółki AAT X2 = 0,48

Czy zysk operacyjny jest znaczną częścią aktywów?
X3 = zysk operacyjny / aktywa
dla spółki AAT X3 = 0,01

Czy zobowiązania mają pokrycie w wartości giełdowej?
X4 = kapitalizacja / zobowiązania
dla spółki AAT X4 = 39,21

Ostatecznie wartość Z'' Score obliczana jest ze wzoru:
Z'' Score = 6.56 * X1 + 3.26 * X2 + 6.72 * X3 + 1.05 * X4 + 3.25
dla spółki AAT Z'' Score = 46,43

Według Z'' Score spółki można podzielić na 5 grup:
 • Z'' Score < 0- ogromne ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 0 ale < 4.35- duże ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 4.35 ale < 5.85- średnie ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 5.85 ale < 10- male ryzyko bankructwa.
 • Z'' Score > 10- zerowe ryzyko bankructwo.
Nie zaleca się inwestowania w spółki należące do pierwszych dwóch grup (Z'' Score < 4.35).
Z'' Score: powyżej 10
  cena akcji
trend krótkotreminowy
trend długoterminowy
  siła relatywna 3%
Siła relatywna (SR) mierzy w jakim trendzie znajduje się spółka. Pokazuje ona stosunek obecnej ceny spółki do średniej ceny z ostatniego półrocza.
 • SR > 20% to bardzo duża siła, a więc trend wzrostowy
 • SR > 5% ale < 20% to duża siła, a więc trend lekko wzrostowy
 • SR > -5% ale < 5% to średnia siła, a więc trend boczny
 • SR > -20% ale < -5% to mała siła, a więc trend lekko spadkowy
 • SR < -20% to bardzo mała siła, a więc trend spadkowy
Aktualna wartość siły relatywnej dla spółki AAT to 2,98%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które mają dodatnią siłę relatywną. (Im większa tym lepiej).

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, siła relatywna powinna być poparta dobrym odczytem "odległości do szczytu", czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok.
odl. do szczytu -12%
Odległość do szczytu mierzy ile obecnej cenie brakuje, aby pokonać szczyt ceny akcji z ostatniego roku. Jest to miara trendu, która mierzy go od nieco innej strony niż siła relatywna, dzięki czemu znakomicie sprawdza się jako jej uzupełnienie.
 • odl. do szczytu > -5% to wartość minimalna, a więc najlepsza
 • odl. do szczytu > -10% ale < -5% to wartość mała
 • odl. do szczytu > -20% ale < -10% to wartość średnia
 • odl. do szczytu > -30% ale < -20% to wartość duża
 • odl. do szczytu < -30% to wartość ogromna
Aktualna odległość do szczytu dla spółki AAT to -11,73%

Najlepsze efekty daje inwestowanie w spółki z pierwszych dwóch przedziałów, a więc takich które są nie niżej niż 10% od swojego szczytu.

Aby uzyskać większą wiarygodność analizy, odległość od szczytu powinna być poparta dobrym odczytem siły relatywnej, czyli wskaźnika znajdującego się tuż obok. Nieco więcej na temat tego wskaźnika można znaleźć w tym artykule.
  dywidendy
Ta tabela pokazuje historię dywidend wypłacanych przez spółkę.

data - dzień, w którym przyznawana była dywidenda.
procentowo - mówi o tym jaki procent ceny akcji stanowiła przyznana dywidenda.
na akcję - kwota dywidendy przyznawana na jedną akcję.
payout ratio - mówi o tym jaki procent całego zysku netto spółka wypłaciła jako dywidendę.

Jeśli spółka ma payout ratio większe niż 100% oznacza to, że jako dywidenda zostało wypłacone więcej pieniędzy niż spółka zarobiła. Taka sytuacja może mieć miejsce np. gdy są silne naciski akcjonariuszy na wypłatę wysokiej dywidendy lub gdy spółka wypłaca zbiorczą dywidendę za kilka lat. Jeśli spółka ma ujemne payout ratio oznacza to, że wypłaciła dywidendę pomimo zanotowanej straty netto za poprzedni rok. W takiej sytuacji dywidenda mogła pochodzić np. z zysków z poprzednich lat.

Idealnie jeśli payout ratio utrzymuje się pomiędzy 0% - 100%.
dataprocentowona akcjępayout ratio
2022---
2021-09-288.01 %0.25 zł22.68%
2020---
2019---
2018---
2017---
2016---
2015---
2014---
2013---
2012---
2011-08-111.14 %0.05 zł8.98%
2010-07-230.68 %0.05 zł144.05%
2009-07-230.83 %0.05 zł-31.59%
2008-05-291.46 %0.20 zł7.58%
2007-05-290.55 %0.20 zł15.13%
2006-07-272.52 %0.20 zł7.70%
  podobne spółki w historii
spółkadatakierunekzmiana 3m.
PRC 30 Gru 2011
3,57%
INC30 Gru 2015
-13,04%
INF30 Gru 2018
9,73%
TRI30 Cze 2022
-22,64%
IFC30 Cze 2022
0,00%
AAT30 Gru 2022
21,09%
AAT30 Mar 2023
-16,29%
  informacje o spółce
Trans Universal Poland SA to spółka z makrosektora finansów zajmująca się deweloperką i zarządzaniem nieruchomości oraz działalnością holdingów. Jeszcze kilka lat temu (do roku 2006) spółka zajmowała się usługami transportowymi zarówno w kraju jak i za granicą. Była pośrednikiem w transporcie towarów, a także świadczyła usługo logistyczne i spedycyjne. W 2006 roku TUP SA przeniósł kapitał powiązany z działalnością transportową do swojej firmy podległej nazwanej "Modena" i tym samym zmienił nieco swój profil działalności bardziej w kierunku deweloperskim. Ten zabieg pozwolił firmie ukierunkować swoje działania co przełożyło się na wzrost produktywności. Wspomniana Modena przed przeniesieniem kapitału była firmą zajmującą się stricte odzieżą, jednak gdy firma ta stała się centrum transportowym, produkcja ubrań musiała zostać przeniesiona. Wybór padł na przedsiębiorstwo Roda, które jest kolejną z podległych spółek Trans Universal Poland SA. Po wszystkich tych zmianach spółka zajęła się głównie działalnością polegającą na przejęciach i odkupieniach nieruchomości od firm znajdujących się w kiepskiej sytuacji finansowej. Przedsiębiorstwo powstało w 1997 roku i już 2 lata później zostało wprowadzone na giełdę. Pierwsze notowanie odbyło się w styczniu 1999 roku. Spółka regularnie wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom. Pierwsza wypłata miała miejsce w 2006 roku i wynosiła 2,5% ówczesnej ceny akcji.